« на головну 23.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1254)
04
Липень
 
Інтерв’ю
 
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Особистість

РОБОТА ПРОФСПІЛКОВОГО ТУРИСТИЧНОГО ОПЕРАТОРА ПРАТ «УКРПРОФТУР» В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

РОБОТА ПРОФСПІЛКОВОГО ТУРИСТИЧНОГО ОПЕРАТОРА ПРАТ «УКРПРОФТУР» В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Щорічно 27 вересня в нашій країні відзначається професійне свято - Всесвітній день туризму та День туризму в Україні. Це відбувається для популяризації та актуалізації туристичного внеску в міжнародну економіку та економіку держави, висвітлення ту­ристичних зв’язків між на­родами та просування туристичної індустрії на те­ренах нашої країни.

Сучасна сфера світового туриз­му швидко прогресує, що має вплив на економічний розвиток багатьох країн. Стрімкий розви­ток галузі зумовлює значні надхо­дження до бюджету, створення но­вих робочих місць та привернення уваги до історико-культурних пам’яток. За чисельністю праців­ників – це одна з найбільших сфер у світі! Проте, окрім масштабних перспектив туристичної інду­стрії, можемо зазначити, що це водночас і одна з найбільш враз­ливих сфер економіки. Природні катастрофи, соціальні потрясін­ня, війни, економічні кризи, теро­ристичні акти можуть як унемож­ливлювати діяльність туристич­ного бізнесу протягом деякого часу, так і взагалі створити умови без здатності до відновлення.

На жаль, вже котрий рік по­спіль туристична галузь у світі отримує нові виклики. Якщо у 2020-2021 роках весь світ мав обме­ження через COVID -19, то уже в наступному 2022 році Україна зі­ткнулась із обмеженнями через повномасштабне вторгнення ро­сійських окупантів, яке триває й до сьогодні.

Неочікувана збройна агресія 24 лютого 2022 року повністю уне­можливила діяльність сфери ту­ризму. Сотні культурно-історич­них пам’яток, готелів, закладів оздоровлення були знищені по­вністю та припинили свою робо­ту. Україна втратила контроль за місцями туризму на тимчасово окупованих територіях, значимі пам’ятки були повністю знищені або вивезені до росії.

Так, військовий стан, який діє і до сьогодні в Україні наклав свій негативний відбиток не лише на туристичну галузь, а й на багато інших сфер життя українців та цілого світу.

ПрАТ «УКРПРОФТУР» також зазнало тяжкої кризи внаслідок тривалого воєнного стану в Укра­їні. Значна частина території України або окупована, або пере­буває під постійними ракетними атаками, що унеможливлює ста­лий розвиток туризму. Частина центральних та західних облас­тей країни функціонують як при­хисток для постраждалих людей. Проте попри жахливі наслідки ві­йни суб’єкти господарювання ПрАТ «УКРПРОФТУР» працюють у штатному режимі й надалі на­магаються надавати якісні по­слуги населенню та внутрішньо переміщеним особам.

Наданням послуг та розміщен­ням внутрішньо переміщених осіб (ВПО) займаються наступні профспілкові суб’єкти господа­рювання, створенні за участю ПрАТ «УКРПРОФТУР», із загаль­ною кількістю 2100 розгорнутих ліжко-місць пропускної спро­можності в добу, а саме: готель «Турист» в м. Полтава; готель «Турист» в м. Кропивницький; го­тель «Турист» в м. Київ; готель «Дружба» в м. Київ; готель «Ту­рист» в м.Рівне; готель «Турист» в м. Чернівці; готель «Прикарпат­тя» в м. Івано-Франківськ; комп­лекс «Синевирське озеро» в с. Си­невирська поляна Закарпатської області; база «Поділля» в м. Кам’янець-Подільський Хмель­ницької області; база «Верхови­на» в смт. Верховина Івано-Фран­ківської області; база «Карпат­ські зорі» в м. Косів Івано-Фран­ківської області; пансіонат «Шацькі озера» в с. Світязь Во­линської області та інші бази від­починку за їх можливості.

Тільки за період з 24.02.2022 по 31.01.2023 Правління ПрАТ «УК­РПРОФТУР» спільно із трудови­ми колективами суб'єктів госпо­дарювання прийняли ВПО, біжен­ців та переселенців, які постраж­дали внаслідок агресії російської федерації, числом 45 538 осіб із за­гальною кількістю проживання 181 678 людино-днів, в тому числі на повній безкоштовній основі на­дано послуги з тимчасового про­живання для 6 620 ВПО, що склали 76 773 людино-днів проживання за рахунок коштів бесповортної фі­нансової допомоги від Гуманітар­ного штабу ФПУ та за рахунок власних коштів суб'єктів господа­рювання системи ПрАТ «УК­РПРОФТУР» на загальну суму 30 млн 709 тис. грн.

Слід зазначити, що за весь пе­ріод війни суб'єкти господарю­вання системи ПрАТ «УКРПРОФ­ТУР» ні на один день не припиня­ли приймати як постраждалих громадян, біженців, переселен­ців, так і військовослужбовців ЗСУ для надання їм якісних по­слуг з тимчасового проживання у майнових комплексах. Жодній постраждалій особі, яка зверта­лась до нас по допомогу, не було відмовлено у наданні прихистку.

Не про все сьогодні можна го­ворити відкрито, але, як приклад, за рахунок коштів профспілково­го ПрАТ тільки в літній період на пансіонаті «Шацькі озера» протя­гом 90 днів проведено реабіліта­цію для прикордонників військо­вої частини ДПСУ у кількості 320 військових на загальну суму по­над 10 млн грн наданих послуг.

Одночасно під час дії воєнного стану у 2023 році Правління орга­нізувало та здійснило літню ком­панію дитячого оздоровлення у двох більш безпечних регіонах України на базах ПрАТ «Івано- Франківськтурист» та ПрАТ «Тер­нопільтурист».

Так, в Івано-Франківській об­ласті працювали два оздоровчих дитячих комплекси:

• ДЗСТ ЛОК «ВЕРХОВИНА», який прийняв на оздоровлення 1 500 дітей шкільного віку з м. Киє­ва;

• ДЗСТ ЛОК «Карпатські зорі», який прийняв на оздоровлення 780 дітей шкільного віку з різних куточків України.

Одночасно ПрАТ «Тернопіль­турист» також надавав послуги по оздоровленню дітей шкільно­го віку на своїх двох суб’єктах ді­яльності Товариства - ОК «Лісо­вий» та ОК «Збруч», - в яких оздо­ровлювали дітей з багатодітних сімей, учасників бойових дій, ді­тей, позбавлених батьківського піклування, дітей, взятих на об­лік ВПО та інших – загальною кількістю 1153 дитини шкільного віку з різних регіонів України.

Як підсумок, у двох обласних підприємствах системи ПрАТ «УКРПРОФТУР» протягом 2023 року вже пройшли оздоровлення 3433 дитини шкільного віку з тер­міном 21 день повного пансіону наданих оздоровчих послуг.

В період проведення літнього дитячого оздоровлення 2023 року відпочиваючі та діти шкільного віку були забезпечені повноцін­ним якісним харчуванням відпо­відно до медичних норм і стан­дартів, їм створені відповідні умови для збереження життя і здоров´я на період перебування в оздоровчих закладах. Правління «УКРПРОФТУР» постійно пра­цює над підвищенням якості сер­вісу та розширенням асортимен­ту послуг, що надають готелі і ту­ристично-оздоровчі комплекси Товариства.

Як би не було тяжко у даний час, українці спільними зусилля­ми впевнено йдуть до перемоги. Працівники суб’єктів господарю­вання, створених за участі ПрАТ «УКРПРОФТУР», стали на захист держави, вступивши до лав ЗСУ та формувань ТрО.

Так, за черговим проханням наших працівників-побратимів, які сьогодні служать у лавах ЗСУ і на передовій, захищаючи нашу державу від підлого ворога, дяку­ючи спільним зусиллям праців­никам системи ПрАТ « УК­РПРОФТУР», зібрано кошти та придбано спеціалізований авто­мобіль марки KIA SORENTO, та уже передано його до 2 єгерського батальйону 68 ОЄБ для воїна Ми­хайла з його побратимами. Спе­цавтомобіль та інша необхідна допомога передані нашим вій­ськовим для виконання бойових завдань на передових позиціях для швидшого знищення ворога на нашій землі та наближення нашої перемоги.

Отож, напередодні професій­ного свята - Дня туризму в Украї­ні - прийміть мої найщиріші ві­тання, а також вітання з нагоди Всесвітнього дня туризму.

На превеликий жаль, сьогод­нішнє свято ми зустрічаємо в умовах війни. Сьогоднішні нови­ни про ворожі обстріли, постійні сигнали повітряної тривоги за­тьмарюють це свято.

Проте ми знаємо, що перемога України обов’язково настане, ми всі працюємо, боремося за гідну справу, кожен на своєму фронті захищає рідну землю. Ми спільно творимо історію, змінюємо нашу державу на краще і працюємо над розвитком нашої справи. Адже майбутнє нашої держави залежить від кожного з нас. Нас не зламає жоден ворог, бо ми об’єднані спільною метою – пере­могою України!

Сьогодні хочу побажати Вам міцного здоров’я, удачі та здій­снення мрій, а головна мрія зараз у кожного одна, яка неодмінно здійсниться, – це Перемога Неза­лежної України над російським окупантом – ворогом всього циві­лізованого світу!

Зі святом Вас, дорогі колеги! Ра­зом переможемо! Віримо в ЗСУ!!!

СЕРГІЙ СТРІЛЕЦЬ, ПРЕЗИДЕНТ ПРАТ «УКРПРОФТУР»

09.10.2023ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання