« на головну 22.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1254)
04
Липень
 
Інтерв’ю
 
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Особистість

З МРІЄЮ ПРО МИРНЕ ЖИТТЯ – ЗВІСНО Ж, НА ПІВДЕННОМУ!

З МРІЄЮ ПРО МИРНЕ ЖИТТЯ – ЗВІСНО Ж, НА ПІВДЕННОМУ!

Нині в Андрія Зотова є

одна головна мета – дати

гідну відсіч ворогу. З по-

чатку повномасштабного

вторгнення російського

агресора на українську

землю чоловік служить у

лавах ЗСУ, зі зброєю в ру-

ках боронить Батьківщи-

ну. То важка праця, яка

забирає багато сил і зали-

шає обмаль часу на роз-

думи про щось інше. Але в

рідкісні спокійні хвилини

наш герой все одно летить

думками у рідний Кривий

Ріг: до родини, друзів,

улюбленої роботи, звич-

них профспілкових тур-

бот…

У мирному житті Андрій –

машиніст млинів рудозбагачу-

вальної фабрики № 1 Південно-

го гірничо-збагачувального

комбінату, спортивний акти-

віст, член спортивно-масової

комісії цехової організації

Профспілки металургів і гірни-

ків України. Зараз він з посміш-

кою розповідає, як після закін-

чення школи обирав навчаль-

ний заклад і майбутню профе-

сію. Найбільше на нього впли-

нули рекомендації одного з

друзів: той переконливо ствер-

джував, що краще за коксохі-

мічний технікум нічого й шу-

кати не варто. Хлопець до пора-

ди дослухався і вже невдовзі

став вивчати тонкощі обслуго-

вування та ремонту обладнан-

ня металургійних підприємств.

«Виробничу практику я прохо-

див на металургійному комбі-

наті, але після отримання ди-

плому прийшов на Південний

ГЗК, – згадує наш співрозмов-

ник. – Справа в тому, що тут

працювали і моя мати, й інші

мої родичі. Вони запевняли, що

це найліпший варіант: надійне

підприємство зі славетною іс-

торією, стабільне і перспектив-

не. Ось я і вирушив до відділу

кадрів: працевлаштувався слю-

сарем черговим та з ремонту

устаткування на першу рудо-

збагачувальну фабрику».

Однак ця посада не була ме-

жею мрій молодого чоловіка.

Він вирішив продовжити на-

вчання та вступив на заочне

відділення Криворізького наці-

онального університету, на спе-

ціальність «технологія маши-

нобудування». Крім того, по-

дався на курси, аби опанувати

фах машиніста млинів, який

дуже припав йому до душі під

час роботи на фабриці. А зго-

дом і вакансія мельника від-

крилася. «Я тоді дуже зрадів, –

згадує Андрій. – Так, відпові-

дальності стало значно більше,

але це мене зовсім не злякало.

До того ж, з’явилася перспекти-

ва професійного росту: я вже

виконував обов’язки майстра, а

нині входжу до кадрового ре-

зерву фабрики».

Від початку роботи на РЗФ-1

Зотов активно долучився до ро-

бітничого спорту. У складі фут-

больних збірних захищав честь

рудозбагачувального виробни-

цтва, виступав у команді Пів-

денного ГЗК на різноманітних

змаганнях, зокрема, неоднора-

зово брав участь у спартакіадах

під егідою Криворізької місь-

кої і Центральної рад Проф-

спілки металургів і гірників

України. Разом з іншими

успішними спортсменами їз-

див у заохочувальні подорожі,

що організовувалися за під-

тримки профкому та адміні-

страції підприємства. Був обра-

ний до складу комісії зі спор-

тивно-масової роботи цехового

комітету ПМГУ.

СВІТЛАНА АГАТЬЄВА

 

ПАЛКЕ СЕРЦЕ ПОЗАШКІЛЬНИКА

24 лютого 2022 року країна прокинулася від звуків

вибухів – повномасштабна війна постукала в

домівки українців. Тепер усі ми знаємо, що таке

«правило двох стін», уміємо розрізняти типи

обстрілів за звучанням, «звикли» спати у підвалах та

бомбосховищах. Ми обʼєдналися заради допомоги

тим, хто стоїть за всіх нас на передовій. Про

сміливість українців дізнався увесь світ, який ба-

чить, що кожен громадянин виборює перемогу на

своєму фронті.

Ми ж упевнено тримаємо наш освітянський фронт. І сьогодні,

як ніколи раніше, відчуваємо потребу у виявленні людських

чеснот: милосердя, співчуття, допомоги ближньому, підтримці

та піклуванні. Особливо вразливими у часи випробувань є діти

та літні люди. Війна лише загострила наші почуття, об’єднала

нас, згуртувала і зміцнила всіх українців.

У Центрі позашкільної освіти ім. О. Разумкова м. Бердичева

існують добрі традиції, пов’язані із вшануванням педагогів-

позашкільників. Це традиційні зустрічі поколінь, які ми прово-

димо навіть у такий непростий час, зустрічі з колегами, які

своє життя присвятили одній з найважчих, мабуть, професій –

професії педагога, який повинен мати велике серце та безмеж-

ну любов до дітей, володіти вмінням передати свій досвід

молоді, тим, хто крокує у майбутнє. Надзвичайно важливо

сьогодні бути разом, підтримувати один одного і надихати на

добрі справи.

Цьогоріч наша зустріч була по-особливому чуттєвою, теплою і

дуже необхідною для всіх: і досвідчених майстрів педагогічної

ниви, і педагогів-новаторів, і молодих колег, які розпочинають

свою педагогічну діяльність. Кожен педагог-позашкільник – це

уособлення досвіду і професіоналізму, таланту і творчості, до-

броти і любові. І як приємно було знову зустріти в нашому

Центрі позашкільної освіти ім. О. Разумкова на традиційній

зустрічі поколінь дорогих колег: Наталію Лубківську, Валенти-

ну Кузьміну, Дмитра Литвиненка, Людмилу Ярославець, Тетя-

ну Ковальчук, Галину Спринчан, Анатолія Смичка. Вони зали-

шились серцем і душею з позашкіллям, й досі вболівають за

нас, радіють нашим перемогам і досягненням, переймаються

нашими проблемами. Кожен з них – яскрава і неповторна

сторінка історії нашого закладу. Їхнє палке серце

позашкільника і досі випромінює любов та вірність своїй

професії. Дякуємо вам, корифеї бердичівського позашкілля!

Пишаємось вами і рівняємось на вас! Разом до Перемоги!

ОЛЕНА БОРОВСЬКА,

ДИРЕКТОР ЦПО ІМ. О. РАЗУМКОВА,

ОЛЬГА МОРОЗОВА,

ГОЛОВА ППО ЦПО ІМ. О. РАЗУМКОВА

 

У ЗАКАРПАТСЬКІЙ

ДИРЕКЦІЇ «УКРПОШТИ»

ПРИВІТАЛИ 105-РІЧНОГО

ВЕТЕРАНА ЗВ’ЯЗКУ

ЗУСТРІЧ ПОКОЛІНЬ

Гордістю Закарпатської

дирекції «Укрпошти» є Микола

Яношович Деревляник –

колишній касир і фахівець Уж-

городського відділення пошто-

вого зв’язку. Днями Бог благо-

словив його зустріти свої 105-ті

народини. Із цих Богом подаро-

ваних літ пан Микола 50 віддав

поштовій справі.

Щиро зрадів легендарний поштовик

вітанню директора Закарпатської

дирекції Укрпошти Сергія Калія та

голови обласної організації

профспілки працівників зв’язку Ган-

ни Кучак, які завітали до нього. Зі

сльозами радості згадував молоді

роки й розповідав про добрі справи й

труднощі, що виникали у часи ста-

новлення пошти на Закарпатті. А

гості з цікавістю слухали про те, що

народився іменинник 22 жовтня 1917

року в м. Кобо в Угорщині. Потім ро-

дина переїхала до Ужгорода. Жив

завжди Микола Яношович з плідної

та чесної праці, має багато нагород

та заохочень. Зізнається ветеран

праці, що найкращими роками жит-

тя була робота на пошті. Сумує, що

рано втратив дружину. Але має лю-

блячу доньку Любомиру, онука з

невісткою та правнука. Попри по-

важний вік досі проживає сам і всьо-

му сам дає раду. Секрет його

довголіття – у любові до життя та лю-

дей.

Поділився з гостями Микола Яношо-

вич і радістю про неочікуване

вітання з поважною датою –

105-річчям від дня народження, яке

він отримав під час недільної служ-

би в римо-католицькому костелі св.

Юрія, богослужіння в якому

відвідував донедавна регулярно, а

час від часу й тепер. За його

відданість, наполегливість у

служінні улюбленій справі із Вати-

кану йому передали в подарунок вер-

вицю.

СЕРГІЙ БАРАНЧИКОВ,

ПРЕС-ЦЕНТР ЗАКАРПАТСЬКОЇ

ОБЛПРОФРАДИ

02.12.2022ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання