« на головну 07.07.2022
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1163)
24
Червень
 
Інтерв’ю
 
БЕЗПЕКА ПРАЦІ СТАЛА ЗАСАДНИЧИМ ПРИНЦИПОМ МІЖНАРОДНИХ ТРУДОВИХ СТАНДАРТІВ

БЕЗПЕКА ПРАЦІ СТАЛА ЗАСАДНИЧИМ ПРИНЦИПОМ МІЖНАРОДНИХ ТРУДОВИХ СТАНДАРТІВ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Особистість

ВІРНІСТЬ І ВІДДАНІСТЬ СПРАВІ ПЕТРУ СЛОБОДЯНУ – 80!

ВІРНІСТЬ І ВІДДАНІСТЬ СПРАВІ ПЕТРУ СЛОБОДЯНУ – 80!

С праведливо вважається, що історія цивілізації вічна, та людське життя, на жаль, до­сить коротке. Ось чому кож­ному хочеться встигнути у цей відведений надзвичайно стислий відрізок часу зробити якомога більше і залишити після себе щось вагоме і корисне. І слава Богу, багатьом це вдається. Саме до цієї прекрасної ка­тегорії людей можна віднести Петра Михайловича Слободяна – досвідче­ного й авторитетного діяча туристич­но-екскурсійної галузі, якому 29 груд­ня виповнюється 80 років.

Саме туризм став тією справою, якій Петро Слободян присвятив свою долю. За його ініціативою відкрилось Івано-Фран­ківське обласне бюро міжнародного моло­діжного туризму «Супутник», яке уві­йшло в систему БММТ «Супутник». Юна команда бюро старалася гостинно і добро­зичливо показувати відпочивальникам в еру високих технологій вічну еклектику епох, атмосферу казкових локацій Кар­патських гір, її незрівнянну фауну і фло­ру, легендарні місця, пов’язані з героїч­ною боротьбою Олекси Довбуша і опри­шків, партизанів Сидора Ковпака і по­встанців за правду і справедливість, сво­боду і незалежність рідної Батьківщини.

У 1972 році Петра Слободяна призначи­ли директором Кримського міжнародного центру «Супутник», що діяв на базі всесо­юзного піонерського табору «Артек». З усіх кінців країни сюди приїжджали мо­лоді передовики виробництва, гості з ін­ших держав. За короткий період колектив центру зарекомендував себе одним з кра­щих за рівнем обслуговування клієнтів. Про директора центру як умілого органі­затора й талановитого керівника писали у «Комсомольській правді», в інших ЗМІ, більше того, йому запропонували високу відповідальну роботу в Москві. Та він од­разу ж категорично відмовився, адже близькі його серцю друзі, неповторна кра­са рідної місцевості з чудовими морями і ріками, лісами і горами, родючими поля­ми і ланами назавжди запали у його душу і стримали його від цього кроку.

Після того Петро Слободян 2 роки очо­лював Київське міське БММТ «Супут­ник». Звичайно, в столиці України харак­тер і масштаби його діяльності різко збільшились, спільно з колегами дове­лось серйозно співпрацювати з майже 500 іноземними молодіжними організаціями та партнерами. З метою розширення мож­ливостей прийому гостей під його опікою споруджувався новий корпус туристично­го готелю «Мир» на Голосіївській площі у Києві. Організовувались молодіжні поїз­ди дружби у межах нашої країни і за кор­дон, здійснювались інші заходи.

Варто згадати, що в той період моло­діжний туризм разом з Головним управ­лінням з іноземного туризму при Раді Міністрів України і Республіканською радою з туризму та екскурсій профспілок входив у трійку монополістичних струк­тур, які предметно займалися відпочин­ком трудящих у нашій країні і за кордо­ном. Зрозуміло, що кожна поїздка була для людей приємним сюрпризом, обіця­ла нові знайомства, відкривала широкі можливості й перспективи. Важливо та­кож підкреслити, що путівки за вартістю були цілком доступними і користували­ся попитом у людей.

З 1980 року Петро Слободян понад 30 ро­ків працював в Українській республікан­ській раді з туризму та екскурсій (УРРТЕ), яка за розмахом своєї діяльності, обсягом наданих послуг, кількістю і географією туристичних маршрутів посідала головне місце у рекреаційній сфері країни. Можна сказати, що Петро Михайлович як заступ­ник голови правління УРРТЕ буквально фонтанував чіткими і конструктивними ідеями. Тим більше, що йому доручили одну з найскладніших і найвідповідаль­ніших справ – кадрову і організаційну ро­боту, яка забезпечувала високий рівень прийому та якість туристичних послуг, безумовну реалізацію планових завдань і прийнятих зобов’язань.

За пропозицією Петра Михайловича, у 1985 році на базі республіканських курсів підготовки і перепідготовки туристично­го активу було засновано Інститут туриз­му профспілок України, і йому, як канди­дату наук, знаючому та компетентному професіоналу, доручили його очолити.

На початку незалежності України Пе­тро Слободян брав безпосередню участь у реформуванні, модернізації і структу­ризації профспілкового туризму, реорга­нізації його в акціонерно-комерційне то­вариство «Український профспілковий туризм» («Укрпрофтур»), переході на ринкові відносини. У 1995 році він став го­ловою правління організації, яка за 16 ро­ків під його керівництвом у складних со­ціально-економічних умовах піднялася на новий рівень, зробила вагомий внесок у відпочинок та оздоровлення населення. Особливо позитивних результатів досяг­нуто під час обслуговування постражда­лих від катастрофи на Чорнобильській АЕС, інвалідів-афганців, ветеранів війни і праці, пенсіонерів, малозабезпечених і багатодітних сімей, дітей-сиріт.

Зрозуміло, виняткова працьовитість, невтомне прагнення до знань, цілеспря­мованість, скромність і доступність, енергійність та активність – далеко не повний перелік чудових рис Петра Сло­бодяна як упевненого у своїх силах тала­новитого і досвідченого керівника, вче­ного і педагога, справжню харизматичну людину нашого часу. Він уміє правильно оцінювати кадри, знаходити оптималь­ний вихід з несподіваних ситуацій, берег­ти кожну робочу хвилину, вміє жити кра­сиво й змістовно, своєю вірністю та від­даністю улюбленій справі є прикладом для всіх нас.

ІВАН ГАВРИЛИШИН

Трудовий стаж Петра Слободяна нараховує майже 60 років. За досягнуті успіхи й багаторічну сумлінну працю нагороджений високими державними і профспілкови­ми відзнаками, йому присвоєно звання «Заслужений працівник культури України» і «Почесний працівник туризму України».

Петро Михайлович – активний учасник громадсько-політичного життя: обирався депутатом місцевих органів влади, делегатом профспілкових з’їздів і конференцій, був помічником-консультантом народного депутата України Верховної Ради кількох скликань, одним з авторів проєкту першого в історії України Закону «Про туризм», членом парламентських слухань з проблем рекреаційного обслуговування населен­ня, засновником ветеранської організації працівників профспілкового туризму.

 

 

24.12.2021ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

25.06.2022 00:49

25.06.2022 00:48

25.06.2022 00:47

25.06.2022 00:02

10.06.2022 23:35

10.06.2022 23:34

10.06.2022 22:38

30.04.2022 14:11

30.04.2022 13:27

30.04.2022 13:15

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання