« на головну 07.07.2022
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1163)
24
Червень
 
Інтерв’ю
 
БЕЗПЕКА ПРАЦІ СТАЛА ЗАСАДНИЧИМ ПРИНЦИПОМ МІЖНАРОДНИХ ТРУДОВИХ СТАНДАРТІВ

БЕЗПЕКА ПРАЦІ СТАЛА ЗАСАДНИЧИМ ПРИНЦИПОМ МІЖНАРОДНИХ ТРУДОВИХ СТАНДАРТІВ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Особистість

ВІТАЄМО З 85-РІЧЧЯМ!

ВІТАЄМО З 85-РІЧЧЯМ!

30 липня виповни­лося 85 років від дня народження В’ячеслава Ми­колайовича Пе­трова, ветерана технічної ін­спекції праці профспілок Укра­їни, колишнього працівника центрального апарату ФПУ.

Важко знайти керівника чи фахівця будь-якого центрально­го органу всеукраїнських проф­спілок або територіальних профоб’єднань, який би не знав особисто або не чув про нього. В’ячеслав Миколайович також добре відомий і користувався за­служеною повагою та авторите­том у центральних і місцевих органах виконавчої та представ­ницької влади, в багатьох трудо­вих колективах, профкомах, різ­них громадських організаціях, серед широкого кола фахівців і активістів сфери охорони праці.

47 років віддав В’ячеслав Пе­тров питанням створення здоро­вих і безпечних умов праці, за­хисту прав та інтересів трудово­го народу. Наполегливість, ініці­ативність, творчий підхід до будь-якої справи, постійна увага до підбору кадрів, організації на­вчання інспекторського складу, вимогливість до результатів ро­боти кожного працівника забез­печили перетворення цієї інспек­ції на міцну потужну силу, спро­можну на високому рівні викону­вати покладені на неї завдання.

В’ячеслав Петров доклав для цього чимало зусиль, обіймаючи в Українській республіканській раді профспілок (нині – ФПУ) по­сади технічного інспектора пра­ці, потім заступника керівника відділу охорони праці – головно­го технічного інспектора праці, надалі – керівника цього важли­вого підрозділу. За його участю в Україні було започатковано без­ліч нових і корисних форм, мето­дів та напрямів роботи.

Із здобуттям Україною неза­лежності В’ячеслав Петров брав активну участь у формуванні і впровадженні базового законо­давства про охорону праці і загальнообов’язкове державне соціальне страхування від не­щасних випадків на виробни­цтві, десятків найважливіших підзаконних нормативно-право­вих актів, удосконаленні меха­нізмів їх дії.

Найважливішим є той факт, що поряд з масштабністю і дер­жавною вагою різних заходів, які впроваджувалися в державі за ініціативи технічної інспек­ції праці, на першому плані за­вжди був конкретний праців­ник, турбота про захист його життя і здоров’я.

Під час розгляду конкретних ситуацій, конфліктів, скарг щодо розслідування нещасних випадків на виробництві чи не­задовільних умов праці В’ячеслав Петров завжди був взірцем об’єктивного, принци­пового підходу до цих питань і власним прикладом доводив ін­спекторському складу, що така лінія є єдино правильною.

Усі, хто працював пліч-о-пліч з В’ячеславом Петровим і спіл­кується з ним зараз, відзнача­ють, поряд з професіоналізмом, глибокими знаннями і відданіс­тю справі, його високі особисті якості: простоту, скромність, са­мокритичність, турботу про близьких, рідних, друзів та уважне ставлення до колег.

Від імені ветеранів технічної інспекції праці профспілок

МИКОЛА МИЛЕНЬКИЙ

15.08.2021ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

25.06.2022 00:49

25.06.2022 00:48

25.06.2022 00:47

25.06.2022 00:02

10.06.2022 23:35

10.06.2022 23:34

10.06.2022 22:38

30.04.2022 14:11

30.04.2022 13:27

30.04.2022 13:15

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання