« на головну 04.07.2022
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1163)
24
Червень
 
Інтерв’ю
 
БЕЗПЕКА ПРАЦІ СТАЛА ЗАСАДНИЧИМ ПРИНЦИПОМ МІЖНАРОДНИХ ТРУДОВИХ СТАНДАРТІВ

БЕЗПЕКА ПРАЦІ СТАЛА ЗАСАДНИЧИМ ПРИНЦИПОМ МІЖНАРОДНИХ ТРУДОВИХ СТАНДАРТІВ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Особистість

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ТРОЛЕЙБУС – ГОРДІСТЬ ПОДІЛЛЯ!

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ТРОЛЕЙБУС – ГОРДІСТЬ ПОДІЛЛЯ!

У грудні 2020 року славному Хмель­ницькому кому­нальному підприєм­ству «Електротранс» виповнилося 50 років самовідда­ної праці його невтомного тру­дового колективу. Півстоліття тому розвиток міста як обласно­го центру обумовив докорінне поліпшення роботи міського транспорту. Тож найбільш ефек­тивним, дешевим, комфорта­бельним і соціальним став Хмельницький тролейбус.

ХКП «Електротранс» – складний галузевий господарський комп­лекс, до якого входять потужний тролейбусний і автобусний рухо­мий склад, енергетичне господар­ство, ремонтно - технічна база, фі­нансово-економічна, диспетчер­ська служби. Гордість підприєм­ства – потужний кадровий потенці­ал високопрофесійних водіїв і кон­дукторів, інженерів, механіків, електромонтерів, робітників і службовців. Дружний і згуртова­ний колектив ювілей зустрічає гар­ним настроєм та вагомими трудо­вими здобутками, модернізацією і запровадженням нових методів економії електроенергії та матері­алів, вирішенням соціальних пи­тань. Трудовому колективу є чим пишатися: від перших 12 тролейбу­сів, що вийшли 24 грудня 1970 року на 16 - кілометровий маршрут – від заводу «Катіон» до залізничного вокзалу, до сьогоднішніх 120 тро­лейбусів і 22 маршрутів, а 25 авто­бусів обслуговують два маршрути всіх частин міста.

Ми пишаємося тим, що тролей­буси й автобуси підприємства про­тягом року перевозять понад 42,5 млн жителів і гостей міста. Роки минають, й нас залишають ветера­ни, які створювали підприємство електротранспорту та працювали в рідному нам колективі. Час по­ступово стирає з пам’яті події, за­буваються прізвища, імена, дати та яскраві сторінки минулого. Але ми робимо все можливе, щоб пам’ятати все й усіх, причетних до розвитку Хмельницького тролей­буса. Колектив підприємства за­вдячує всім колишнім директорам, головним інженерам, майстрам, потужній когорті ветеранів – воді­ям і кондукторам, працівникам депо і тягових підстанцій, фахів­цям робітничих професій, чий тру­довий стаж сягає десятків років. Саме в їхньому середовищі форму­валися високі моральні переконан­ня, насамперед любов і повага до людей, колег і до праці. Ударною працею себе уславили трудові ди­настії, сімейні екіпажі тролейбус­ників, які присвятили підприєм­ству значну частину свого життя, залишивши тут часточку свого сер­ця і душі. Наприклад, до сімейної династії колишнього заступника начальника депо Віталія Крушин­ського входили дружина – диспет­чер Надія Петрівна і син – водій Олег Віталійович. Нині ударною працею звеличують колектив ди­настії Іванових, Петрових, сімейні екіпажі. Однак, головний успіх під­приємства залежав і залежить від провідної трудової професії – водія тролейбуса. Тож як не згадати до­брим словом водіїв, які вивели на лінію перші міські тролейбуси. На велику пошану заслуговують по­над чверть нині працюючих водіїв-ветеранів, які стали яскравим при­кладом самовідданої праці для мо­лоді. Молодим працівникам під­приємства «Електротранс» слід пам’ятати та знати, як багато зро­блено старшим поколінням і як ба­гато ще треба зробити кожному з них, щоб не тільки продовжити, а й примножити досягнуте, зберегти славні трудові традиції.

На підприємстві значна увага приділяється соціальній сфері й со­ціальному захисту, заходам з охо­рони праці й техніці безпеки пра­цівників. Налагоджено ліцензова­ну діяльність центру підготовки водіїв тролейбусів та підвищення кваліфікації працівників робітни­чих професій – електромонтерів, слюсарів, ремонтників.

Упродовж 50 років чимало сімей працівників отримали квартири у відомчих будинках підприємства, а новоприйняті на роботу прожива­ють у комфортабельних гуртожит­ках. Правовий захист працюючих забезпечують фахівці юридичного відділу, активісти профспілкової організації (голова Анатолій Гла­зюк). Регулярно виплачується заро­бітна плата, діє система премію­вання за результатами праці. Орга­нізовано медичне, культурне об­слуговування, функціонують їдаль­ня, медпункт, стоматологічний ка­бінет, клуб, велика спортивна зала, сауна. Облаштовано кімнати для відпочинку водіїв тролейбусів, ро­бітників у цехах і майстернях, орга­нізовано харчування на території підприємства. За окремим графі­ком проводиться перевезення пра­цівників до місця роботи і додому. Відповідні категорії працівників за рахунок підприємства забезпечу­ються фірмовим та спецодягом, отримують пільгові та додаткові відпустки. Регулярно проводяться професійні свята з ушануванням передовиків та новаторів виробни­цтва, преміювання, присвоєння звання «Ветеран підприємства», за­несення у «Книгу слави» та на До­шку пошани. Під час зимових кані­кул для дітей влаштовуються ново­річно - різдвяні свята, влітку виділя­ються путівки в дитячі табори.

Продуктивна робота КП «Елек­тротранс» повною мірою залежить від базової фінансової підтримки Хмельницької міської ради і безпо­середньої турботи міського голови Олександра Симчишина: за 4 роки каденції і сприяння мера міста придбано 27 сучасних низькопосад­кових тролейбусів. Виділено зе­мельні ділянки на будівництво житла для електротранспортників. Підприємство отримує компенса­цію з міського бюджету за безко­штовне перевезення пільгових ка­тегорій пасажирів. У такий важли­вий ювілей не можу не згадати з вдячністю колишніх керівників міста – голів міської ради Костян­тина Карлова, Анатолія Сургунда, Івана Бухала, Михайла Чекмана, Миколу Приступу, Сергія Мельни­ка, які в непростих суспільно - полі­тичних і кризових умовах не випус­кали з поля зору вирішення назрі­лих економічних і соціальних про­блем тролейбусного підприємства.

Колектив Хмельницького тро­лейбуса впевнений у своєму завтра і в тому, що разом дружною вироб­ничою сім’єю зможе виконати своє головне завдання: забезпечити без­перебійне, якісне, безпечне та ком­фортне перевезення хмельничан та гостей міста. Хмельницький тро­лейбус – це гордість Поділля.

ВІКТОР ПАЛАМАРЧУК,

ДИРЕКТОР ХКП «ЕЛЕКТРОТРАНС»

03.02.2021ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

25.06.2022 00:49

25.06.2022 00:48

25.06.2022 00:47

25.06.2022 00:02

10.06.2022 23:35

10.06.2022 23:34

10.06.2022 22:38

30.04.2022 14:11

30.04.2022 13:27

30.04.2022 13:15

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання