« на головну 04.07.2022
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1163)
24
Червень
 
Інтерв’ю
 
БЕЗПЕКА ПРАЦІ СТАЛА ЗАСАДНИЧИМ ПРИНЦИПОМ МІЖНАРОДНИХ ТРУДОВИХ СТАНДАРТІВ

БЕЗПЕКА ПРАЦІ СТАЛА ЗАСАДНИЧИМ ПРИНЦИПОМ МІЖНАРОДНИХ ТРУДОВИХ СТАНДАРТІВ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Особистість

Людина, яка наближала День незалежності України

Людина, яка наближала День незалежності України

Відзначення річниці Дня незалеж­ності України у Еміла Федорови­ча Ландовського завжди викли­кає спогади про те, що у серпні 1991 року він, працюючи на посаді голо­ви Ужгородської міської ради, був причетним до тих буремних подій.

У складних соціально-політичних умовах того періоду, за під­тримки депутатів міської ради, громад­ських і політичних організацій, що виступали за незалежність України, в обласному центрі За­карпаття було проведено низку важливих заходів, спрямованих на утвердження самостійності й незалежності України.

19 серпня 1991 року Ужгород­ська міська рада, практично єдина в Україні, заявила на се­сії, що не підтримує і засуджує антиконституційний путч у Москві і дії Державного комі­тету з надзвичайного стану на території України. Така рішу­ча позиція надалі сприяла ста­новленню України як незалеж­ної держави.

За активного сприяння Емі­ла Ландовського протягом 1990– 1994 років у м. Ужгороді було за­проваджено нові форми підпри­ємницької діяльності, створено перші приватні фірми, товари­ства, спільні підприємства, пер­ші гімназії, ліцеї, творчі школи для обдарованих дітей, здій­снювалося широке житлове бу­дівництво. Проведено декому­нізацію історичної і культурної спадщини. Вулицям та площам міста повернули їх історичні назви. Мер був ініціатором встановлення зв’язків з міста­ми - побратимами у США, Німеч­чині, Канаді, Італії, Угорщині, Словаччині, що дозволило запо­зичити передовий досвід у галу­зях виробництва, організувати навчання молоді за кордоном, отримати значну гуманітарну допомогу для лікувальних за­кладів міста. Еміл Федорович є почесним громадянином м. Корваліс (США). Також ним багато зроблено для організації дозвілля молоді, розвитку фі­зичної культури і спорту. У ви­рішенні цих питань активно до­помагала постійна депутатська комісія у справах молоді, фіз­культури і спорту міської ради, до складу якої входив нинішній голова Закарпатської облпроф­ради Володимир Фленько.

Високому іміджу міста над Ужем сприяло проведення в Ужгороді у 1990 році малої олімпіади – XIX Міжнародних спортивних ігор школярів.

Завдяки Емілу Федоровичу було налагоджено взаємодію міської влади з громадськими та політичними організаціями. Вперше було укладено регіо­нальну угоду між Ужгород­ською міськрадою та Закарпат­ською обласною радою профспі­лок (2002–2004 рр.). До речі, на виборах до міської ради Еміла Ландовського кандидатом у де­путати висунула профспілкова організація центрального га­строному.

Підсумком політичної і гро­мадської діяльності Еміла Ландовського в період створен­ня незалежної держави став ви­хід у видавництві «Карпати» його книги «Ужгород на зламі епох», де йдеться про станов­лення м. Ужгорода у перші роки незалежності України, її розбудову.

Нині Еміл Федорович займа­ється активною громадською діяльністю. Його обрано голо­вою Ради старійшин при Ужго­родській міській раді, головою Ужгородського міського гро­мадського об’єднання «Депу­татський клуб «Позиція». Він також є радником голови За­карпатської обласної ради профспілок з гуманітарних пи­тань на громадських засадах. За його участю було укладено Меморандум про співпрацю між Ужгородською міськрадою та Закарпатською облпрофра­дою (2017 р.) та Меморандум про співпрацю між Закарпат­ською облдержадміністрацією і Закарпатською облпрофра­дою (2018 р.).

Під час Всеукраїнської попе­реджувальної акції протесту профспілок у м. Ужгороді 30 червня Еміл Ландовський се­ред профспілкових активістів був на площі Народній, протес­туючи проти порушень консти­туційних прав людей праці та порушень прав профспілок, у тому числі майнових.

СЕРГІЙ БАРАНЧИКОВ,

ПРЕС-ЦЕНТР ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛПРОФРАДИ

15.08.2020ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

25.06.2022 00:49

25.06.2022 00:48

25.06.2022 00:47

25.06.2022 00:02

10.06.2022 23:35

10.06.2022 23:34

10.06.2022 22:38

30.04.2022 14:11

30.04.2022 13:27

30.04.2022 13:15

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання