« на головну 20.08.2019
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1008)
20
Червень
 
Інтерв’ю
 
Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка

Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка


РУБРИКИ


Передплата

Статті Особистість

Дорога його життя

Дорога його життя

Традиційне професійне свято з радістю відзна­чає ветеран профспілко­вого туризму Степан Дми­трович Іванишин, якому нещодавно виповнило­ся 85 років. Він з гордістю говорить, що Бог створив нашу незрівнянну чудову природу, а створена Ним людина – творить культу­ру, тобто виробничу і со­ціальну інфраструктуру, сферу туристично-екс­курсійних послуг.

С тепан Дмитрович наро­дився у багатодітній хлі­боробській сім’ї у селі Ве­лика Кам’янка Коломий­ського району на Івано- Франківщині. Батьки назавжди прищепили йому любов до праці, до християнської віри, до рідної Укра­їни. І ці щирі, гарячі почуття він зберігає все життя, всі сили і здоров’я віддає людям, отчому краю.

Після армійської служби працю­вав на цілині, був прохідником на шахті. Закінчивши економічний факультет Київського інституту народного господарства, працював у державних і господарських орга­нізаціях, користувався авторите­том і повагою серед людей. Його неодноразово обирали депутатом місцевих рад, і він гідно захищав права й інтереси виборців.

Познайомилися ми з ним у 1998 році, коли його призначили гене­ральним директором Івано-Фран­ківської обласної ради з туризму та екскурсій, а я тоді працював на­чальником відділу кадрів та оргро­боти Республіканської ради, ниніш­нього «Укрпрофтуру». І він відразу ж показав себе знавцем проблем і специфіки туристсько-екскурсійної системи, виявив глибоку обізна­ність з рекреаційним природно-клі­матичним потенціалом мальовни­чого Прикарпаття. Напевне, цьому сприяла його багаторічна робота головою Яремчанської міської ради, на території якої інтенсивно розвивалась курортно-туристична сфера. Саме тут розміщувалась одна з найбільших в Україні – тур­база «Гуцульщина», занесена до міжнародного туристичного ката­логу. А в підпорядкованому місь­краді селищі Ворохта облаштова­ний знаменитий трамплін.

У той час в області нараховува­лось 7 турбаз на 1600 стаціонарних місць, а в літній період додатково відкривалось ще 600–700 спальних місць у туристичних наметах. Пра­цювали 7 бюро подорожей та екс­курсій, автобаза, контрольно-ряту­вальна служба. У період масового прийому туристів їх обслуговува­ли майже 2600 осіб персоналу. Ту­ризм здійснював значний внесок у державний і профспілковий бю­джети. Під керівництвом С.Д. Іва­нишина, у зв’язку з переходом на ринкові реформи, було реорганізо­вано акціонерно-комерційне об’єднання «Івано-Франківськту­рист», проводилась реконструкція та модернізація туристичних об’єктів, розширювалась тран­спортна система, в обласному цен­трі побудований комфортабельний турготель «Прикарпаття».

Зрозуміло, що головною турбо­тою Степана Дмитровича були ту­ристи й екскурсанти. Адже ці люди цілий рік важко працювали і у свою відпустку мали законне пра­во на цікавий і насичений відпочи­нок та повноцінне оздоровлення. Варто зазначити, що члени проф­спілок та їхні сім’ї отримували пу­тівки за найнижчими цінами, а учасники війни, пенсіонери, бага­тодітні родини, сироти, інваліди, «афганці», «чорнобильці» та інша соціально незахищена частина на­селення отримували їх на пільго­вих умовах, і навіть безоплатно.

Ось чому питання якості обслу­говування відпочиваючих, умови їх проживання і харчування, розши­рення асортименту послуг завжди були актуальними. З ініціативи С.Д. Іванишина проводилась атес­тація кадрів та активу, був створе­ний філіал Інституту туризму ФПУ. Особливого значення надавалось використанню історичних і пам’ятних місць, активізації само­діяльного туризму, впровадженню «зеленого туризму», вивченню гу­цульського менталітету і побуту, місцевих релігійних традицій.

По праву вважає себе вихован­цем С.Д. Іванишина голова прав­ління ПрАТ «Івано-Франківськту­рист», заслужений працівник сфе­ри послуг України Іван Парипа. Він говорить про нього, як про дбайливого господаря, мудрого ке­рівника і наставника. Добрим сло­вом ветерана туризму згадують ди­ректор Косівського санаторію «Карпатські зорі» Андрій Нико­люк, директор комплексу «Верхо­вина» Василь Шипчук та багато ін­ших. Адже він залишив вагомий слід, і зараз часто буває в туристич­но-екскурсійних організаціях, ді­литься з працівниками багатим до­свідом і цінними рекомендаціями та порадами.

А Степан Дмитрович з теплотою відгукується про колишніх голів правління «Укрпрофтуру» Віктора Западню і Петра Слободяна, свого легендарного попередника на по­саді голови обласної ради Юрія Шморгуна, багатьох колег, з якими багато зроблено для розвитку профспілкового туризму.

Як справжнього громадянина і патріота України Степана Дмитро­вича Іванишина глибоко непокоїть складна політична і соціально-еко­номічна криза в нашій державі, триваючі військові дії на сході кра­їни, низький рівень життя людей. Та він упевнений, що з часом ці злободенні питання буде вирішено позитивно.

ІВАН ГАВРИЛИШИН,

ЧЛЕН НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ ЖУРНАЛІСТІВ УКРАЇНИ

06.10.2018ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

21.06.2019 23:41

21.06.2019 23:38

21.06.2019 23:07

21.06.2019 23:07

10.06.2019 00:21

10.06.2019 00:20

27.05.2019 00:32

27.05.2019 00:20

27.05.2019 00:16

21.05.2019 21:43

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання