« на головну 22.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1254)
04
Липень
 
Інтерв’ю
 
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Офіційно

ЗАЯВА СПО ОБ’ЄДНАНЬ ПРОФСПІЛОК ДО ВСЕСВІТНЬОГО ДНЯ ДІЙ ЗА ГІДНУ ПРАЦЮ «НАСТАВ ЧАС ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ»

ЗАЯВА СПО ОБ’ЄДНАНЬ ПРОФСПІЛОК ДО ВСЕСВІТНЬОГО ДНЯ ДІЙ ЗА ГІДНУ ПРАЦЮ «НАСТАВ ЧАС ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ»

Щороку 7 жовтня відзначається Всесвіт­ній день дій за гідну працю, який за ініціативи Міжнародної конфедерації профспілок (МКП) та підтримки Міжнародної організації праці (МОП) проводиться з 2008 року. Проф­спілки на всіх континентах традиційно про­водять різноманітні заходи, щоб привернути увагу урядів і роботодавців до проблем на ринку праці та соціально-економічного ста­новища робітників і посилити боротьбу за трудові права.

Цього року МКП закликає провести Всес­вітній день дій за гідну працю під лозунгом «Настав час для підвищення заробітної пла­ти».

Підтримуючи зазначену ініціативу МКП, СПО об’єднань профспілок вчергове наголо­шує на необхідності якнайшвидшого вирі­шення питання підвищення рівня реальних трудових доходів працівників задля недопу­щення поглиблення бідності серед працюю­чих, підтримки їхньої платоспроможності та створення умов задля повернення вимуше­них мігрантів в Україну.

Другий рік поспіль Всесвітній день дій за гідну працю проходить в Україні в умовах розв’язаної рф повномасштабної війни, вна­слідок якої:

– понад 3 млн працівників втратили ро­бочі місця;

– рівень бідності виріс з 5,5% до 24,2%, у більшої частки населення (53%) доходи зменшилися, понад 7 млн українців опини­лися за межею бідності;

– через надвисоку інфляцію (126,6%) па­діння реальної зарплати у 2022 році сягнуло 12%;

– мінімальну заробітну плату на 2023 рік (6700 грн) «заморожено» на рівні жовтня 2022 року, а посадовий оклад працівника І т.р. ЄТС (2893 грн) – на рівні грудня 2021 року, призупинено індексацію грошових доходів населення. Тоді як прожитковий мінімум для працездатних осіб у цінах серпня ц.р. стано­вив 8015 грн;

– підвищуються ризики порушення тру­дових прав громадян на своєчасне отри­мання винагороди за працю.

Критичні руйнування, завдані агресором промисловій, транспортній, соціальній інф­раструктурі України, масштабні втрати ква­ліфікованих кадрів через вбивства війська­ми рф громадян України, масова зовнішня міграція та вимушене переселення українців всередині країни, низький рівень трудових доходів та накопичення зарплатної заборго­ваності становлять загрозу національній безпеці України.

Водночас, повномасштабна війна росій­ського агресора проти України не змогла стати перешкодою на шляху до європейської інтеграції України, а перспектива членства в ЄС є важливим драйвером доцільних ре­форм.

Розв’язання проблем у сфері оплати пра­ці набуває особливої важливості для збере­ження та відновлення трудового потенціалу країни, який конче необхідний для масштаб­ної відбудови європейської України.

Бізнес поступово адаптується до війни, прибуток діючих українських банків у січні- липні 2023 року становив 83,2 млрд грн, що у 24,5 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року (3,4 млрд грн). Економіка «по­ставлена на воєнні рейки» та працює на Пе­ремогу, кожен працівник робить свій вклад в її наближення.

В цих умовах профспілки звертаються до всіх роботодавців державного, приватного і комунального секторів економіки. Шановні соціальні партнери! Давайте згадаємо, як ще до поширення коронавірусу COVID -19 та розв’язання широкомасштабної війни проти України ми спільно зазначали, що брак ква­ліфікованих робочих рук є одним з ключових бар’єрів для динамічного розвитку нашої держави.

Невже зараз, коли сотні тисяч україн­ських робітників пішли на фронт боронити країну, ті, що лишилися, працюють на межі своїх сил, а мільйони членів їх сімей виїхали за кордон, ми не усвідомлюємо, що низькі зарплати сьогодні – це неповернення наших з вами співвітчизників завтра? Якщо у вас є найменша можливість профінансувати під­вищення зарплат працівників – не втрачай­те часу. Адже такий крок забезпечить не лише додатковий попит на ваші товари і по­слуги. Гроші, які ви витратите на підвищення зарплат, фактично стануть інвестиціями у повернення наших співвітчизників в Україну та сигналом, що на них дійсно чекають та за їх роботу готові гідно платити. Це той фунда­мент, який ми сьогодні маємо закласти у від­будову України після нашої Перемоги.

Шановні урядовці та народні депутати! Зверніть увагу, що проєктом Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» знову передбачено занижені розміри основних державних соціальних стандартів та гарантій.

З метою підвищення трудових доходів та збереження платоспроможності населення, профспілки наполягають:

– підвищити розмір мінімальної заробіт­ної плати на 2024 рік до фактичного прожит­кового мінімуму для працездатних осіб з урахуванням прогнозного рівня інфляції (за попередніми розрахунками – 9257 грн);

– встановити розмір посадового окладу працівника І т.р. ЄТС на рівні фактичного роз­міру прожиткового мінімуму для працездат­них осіб;

– забезпечити індексацію грошових до­ходів населення у повному обсязі, визначе­ному Законом України «Про індексацію гро­шових доходів населення»;

– запровадити умови для збереження та створення нових робочих місць з гідними умовами праці у промисловості, зокрема у її високотехнологічних галузях.

Встановлення мінімальної заробітної плати на запропонованому профспілками рівні забезпечило б наближення України до європейських трудових стандартів, зокрема до виконання Директиви (ЄС) 2022/2041 про адекватну мінімальну заробітну плату в Єв­ропейському Союзі, яка рекомендує вста­новлювати її на рівні не нижче 50% від се­редньої заробітної плати. Вона становитиме в Україні у 2024 році більше 21 тис. грн.

Також, врахування профспілкових про­позицій сприяло б виконанню завдань, по­ставлених Президентом України Володими­ром Зеленським щодо відмови України «від ідеї, нібито дешевизна праці українців – це конкурентна перевага. Мета – досягти тако­го рівня оплати праці, який можна було б ви­значити за формулою «сусіди у Євросоюзі плюс 30%».

Саме тому профспілки вчергове наголо­шують на необхідності єднання всіх органів державної влади, місцевого самоврядуван­ня, роботодавців, прогресивного громадян­ського суспільства навколо розв’язання про­блеми неприйнятно низького рівня заробіт­ної плати в нашій європейський державі і за­безпечення добробуту працюючих людей – творців матеріальних і духовних благ.

Об’єднуємо зусилля задля Перемоги!

Слава Україні!

01.11.2023ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання