« на головну 21.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1253)
20
Червень
 
Інтерв’ю
 
СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»

СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Офіційно

ФПУ ПРОДОВЖУЄ БОРОТЬБУ ЗА ПРАВА ПРАЦІВНИКІВ

ФПУ ПРОДОВЖУЄ БОРОТЬБУ ЗА ПРАВА ПРАЦІВНИКІВ

17 серпня 2022 року Пре­зидент України Володи­мир Зеленський замість очікуваного трудящими вето підписав проголосо­ваний у парламенті 19 липня скандально відомий Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо спрощення регулювання трудових відносин у сфері малого і середнього підприємництва та змен­шення адміністративного навантаження на підприємницьку діяльність», який запроваджує крайні фор­ми лібералізації трудових відносин та позбавляє працівників українських підприємств із чисельністю менше ніж 250 осіб одного з осново­положних прав – права на трудовий захист і колективні переговори.

Понад 15 місяців Федерація профспілок України солідар­но з іншими профоб’єднаннями, за підтримки між­народної спільноти активно протидіяли просуванню анти­трудового законопроєкту № 5371. Ми вдячні всім чле­нам українських профспілок, Міжнародній і Європейській конфедераціям профспілок, національним профцентрам, глобальним профспілкам, профспілковим організаціям різних рівнів та рядовим чле­нам профспілок десятків різ­них країн, які долучилися до масштабної міжнародної кампанії, ініційованої ФПУ на сайті LabourStart , щодо підписання петиції за накла­дення Главою держави вето на цей одіозний закон.

Профспілки залишаються на лінії боротьби з несправед­ливістю у сфері праці й уко­тре попереджають владу про те, що даний закон грубо по­рушує не тільки основопо­ложні конвенції МОП, а й Уго­ду про асоціацію України з ЄС, Угоду про вільну торгів­лю між Україною та Канадою, Угоду про політичне співро­бітництво, вільну торгівлю і стратегічне партнерство між Україною та Великобритані­єю, Європейську соціальну хартію, а також про відповід­ні наслідки таких порушень.

Слід нагадати, що Європей­ський парламент у своїй Резо­люції від 11 лютого 2021 року щодо імплементації Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом за­кликав Уряд України «надати пріоритетного значення імп­лементації міжнародних стандартів з питань праці і за­конодавства ЄС та практики, аби забезпечити збалансова­ність інтересів соціальних партнерів і захисту прав на­йманих працівників відповід­но до положень Угоди про асо­ціацію». Європейські парла­ментарі вказали Уряду Украї­ни, що «його заходи з покра­щення бізнес - клімату, залу­чення прямих інвестицій і сприяння економічному роз­витку не можуть реалізовува­тися за рахунок обмеження прав працівників та погір­шення умов праці» (пункт 110).

Федерація профспілок України та українські проф­спілки наголошують, що про­довжать боротьбу за права працівників. Проте, зважаю­чи на введення воєнного ста­ну у зв’язку з агресією росій­ської федерації проти Украї­ни, не можуть вийти на ву­личні протестні акції і вдати­ся до страйків. Тому будемо оскаржувати закон у Консти­туційному Суді України, Між­народній організації праці та інших міжнародних і євро­пейських органах. Ми також рішуче протистоятимемо де­сяткам інших антитрудових і антипрофспілкових законо­давчих актів, які лобісти від влади намагаються проштов­хувати у парламенті.

Профспілки звертаються до роботодавців, соціально відповідального бізнесу: утримайтеся від застосуван­ня норм цього закону, аби не втратити кадровий потенці­ал, необхідний для відбудови України. Наголошуємо, що ніхто не може змусити пра­цівника підписати трудовий договір, укладений під тис­ком, адже він є нікчемним. Звертайтесь до профспілки за консультацією щодо ваших прав. Якщо ви – претендент на роботу, і вам пропонують не­вигідні умови, пам’ятайте, що вони не можуть погіршувати норми, визначені законодав­ством та колективним догово­ром. Звертайтесь до профспі­лок за захистом!

У складний час наша мета – не блокування законодавчо­го процесу й загострення про­тистояння із сторонами орга­нів державної влади і робото­давців щодо реформування трудового законодавства, а пошук консенсусу шляхом підготовки та прийняття но­вого Трудового кодексу Укра­їни, ухвалення економічно об­ґрунтованих і соціально вива­жених рішень у сфері праці, захисту прав працівників і профспілок.

19 СЕРПНЯ 2022 РОКУ

02.10.2022ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання