« на головну 23.10.2020
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1074)
08
Жовтень
 
Інтерв’ю
 
Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців

Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців


РУБРИКИ


Передплата

Статті Офіційно

«Єдиний світ: робочі місця, доходи і соціальний захист!»

«Єдиний світ: робочі місця, доходи і соціальний захист!»

Міжнародний день праці відзначається у сві­ті вже понад 120 років. У Першотравень пра­цівники в 143 країнах продемонструють солі­дарні дії на захист своїх прав та гідної праці, взаємну підтримку в прагненні жити в мир­ному, демократичному суспільстві. На жаль, людство зустріне цей день в умовах світової пандемії COVID-19, що призводить до втрати людських життів і завдає значної економіч­ної шкоди в усьому світі.

У цей період ми є свідками найбільшої солідарності в історії людства.

Цей Першотравень, об’єднуючи зусилля трудя­щих різних країн для перемоги над страшною хворобою, проходитиме під гаслом «Єдиний світ: робочі міс­ця, доходи і соціальний захист!».

Сьогодні в умовах глобалізованої економіки перед міжнародним робіт­ничим рухом, бойовим загоном якого є українські трудящі, постало питан­ня не тільки подолання пандемії, що, безумовно, буде досягнуто, а й збере­ження життя людей, які є рушійною силою кожної національної економіки.

У такій ситуації ФПУ – найчисель­ніша громадська організація з момен­ту введення карантинних заходів за­йняла принципову послідовну пози­цію щодо дотримання владою і робо­тодавцями трудових, соціально-еко­номічних прав та свобод громадян в усіх сферах економіки.

Завдання профспілок – захистити здоров’я працюючих на робочих міс­цях, і особливо тих, хто перебуває на пе­редньому краї оборони, надати соціаль­ну і правову допомогу тим, хто втратив роботу, незаконно відправленим у нео­плачувані відпустки, а також допомог­ти людям старшого віку та соціально вразливим групам населення, які по­требують додаткових заходів соціаль­ного захисту в цей особливий період. Ми повинні зробити так, щоб люди були поставлені вище за прибуток.

Результативність карантинних за­ходів зростає за умови дотримання трудових прав роботодавцями й ефек­тивного їх представництва профспіл­ками. Ризики для працівників зроста­ють, коли вони не можуть колективно діяти для їх усунення.

Очевидно, що на фоні падіння еко­номіки в 2020 році при карантинних об­меженнях люди стануть ще бідніши­ми. Тому профспілки разом з робото­давцями запропонували владі, об’єднавши зусилля, реалізувати анти­кризові заходи щодо подолання еконо­мікою України наслідків пандемії та посилення соціального захисту насе­лення і справедливого розподілу дохо­дів в інтересах усіх членів суспільства.

День праці має пройти під гаслами: «Здоров’я працівників понад усе!», «Ні трудовому рабству!», «Захистимо пра­ва працівників і профспілок!», «Робо­ту, зарплату гідне життя!».

Зрозуміло, що провести заходи до Дня праці у звичному форматі немож­ливо. Тому ФПУ закликає профспіл­кових і громадських активістів, чле­нів профспілок взяти активну участь у профспілкових інтернет-конферен­ціях, флешмобах, підготувати відео­ролики в соціальних мережах, висту­пити в електронних ЗМІ, щоб проде­монструвати свою солідарність з тру­дящими усього світу в боротьбі за свої права.

Здоров’я всім вам і вашим родинам!

ФЕДЕРАЦІЯ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ

 

Підприємці вимагають зняти карантинні обмеження з 1 травня

Зняти з 1 травня обмеження і за­пустити весь бізнес країни, за умо­ви дотримання санітарно-гігієнічних вимог, – до цього закликають україн­ські підприємці.


Щ е одна вимо­га – зняття податків з бізнесу, для якого було введено заборону на робо­ту в період карантину. Таку вимогу на своїй сто­рінці в Facebook опубліку­вав глава Всеукраїнської організації «Союз захисту підприємництва» Сергій Доротич. «Якщо влада не дозволить працювати з 1 травня, я, Доротич Сер­гій Іванович, вийду на оди­ночний протест на майдан Незалежності в Києві 3 травня, проти свавілля і беззаконня! Вийду за своє право, гарантоване мені Конституцією України! Я буду в масці, рукавичках і на безпечній відстані від оточуючих. Я дотримуюсь і дотримуватимусь у май­бутньому заходів безпеки, заради життя та здоров’я кожного українця. Але я вийду на боротьбу і не си­дітиму вдома, мовчки про­їдаючи свої заощадження. Друже, якщо ти вважаєш, що твої права порушують­ся владою, якщо ти – віль­на людина і хочеш боро­тись за своє право, то я радо буду боротись поряд з тобою. Неважливо, чи ти підприємець, лікар, фер­мер, ветеран, роботода­вець, робітник, політик, чи пенсіонер. Важливе твоє прагнення до справедли­вості. Обери сам і зроби свій вибір! #зарадиМАЙ­БУТНЬОГО», – написав Сергій Доротич.

Свої основні вимоги під­приємці сформулювали в п’яти тезах, назвавши їх п’ятьма простими кроками, які «врятують життя грома­дян України й економіку дер­жави»:

1. Терміново, з 1 травня 2020 року, зняти обмеження і запустити весь бізнес країни, за умови дотримання сані­тарно-гігієнічних вимог.

2. На законодавчому рівні зняти податки з бізнесу, яко­му було заборонено вести підприємницьку діяльність у період карантину.

3. Ввести мораторій на пе­ревірки бізнесу до проведен­ня реформи контролюючих органів.

4. Терміново скасувати фіскалізацію мікропідприєм­ництва і кримінальний «кеш­бек», що введений нормами законів 128 і 129, шляхом при­йняття законопроєктів 2644, 2645.

5. Введення пільгового кредитування для мікробізне­су з однозначними, простими і чіткими умовами видачі.

03.05.2020ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

11.10.2020 22:42

11.10.2020 22:21

04.10.2020 22:28

04.10.2020 22:27

04.10.2020 22:21

04.10.2020 22:10

04.10.2020 22:00

04.10.2020 21:59

29.09.2020 12:43

29.09.2020 12:42

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання