« на головну 30.09.2022
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1171)
18
Серпень
 
Інтерв’ю
 
ДОСВІД КОЗАКІВ-ХАРАКТЕРНИКІВ – СУЧАСНИМ УКРАЇНСЬКИМ ВОЇНАМ

ДОСВІД КОЗАКІВ-ХАРАКТЕРНИКІВ – СУЧАСНИМ УКРАЇНСЬКИМ ВОЇНАМ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Офіційно

Григорій Осовий: «Для нас дуже важливо, щоб норми Європейської соціальної хартії, директиви ЄС щодо гідної праці були орієнтиром та індикатором в оцінках роботи уряду, бізнесу і працівників»

Григорій Осовий: «Для нас дуже важливо, щоб норми Європейської соціальної хартії, директиви ЄС щодо гідної праці були орієнтиром та індикатором в оцінках роботи уряду, бізнесу і працівників»

Європейська та євро­атлантична інтеграція України є пріоритетним напрямом розвитку країни. Цього вимагає Конституція, в якій від­недавна закріплено не­змінність європейсько­го та євроатлантичного курсу. Цього прагне українське суспільство − за останніми соціоло­гічними дослідження­ми, 57% українців під­тримують вступ до ЄС, а 48,9% – до НАТО. Вод­ночас європейська ін­теграція стосується не стільки набуття член­ства в цих структу­рах, скільки глибоких і масштабних реформ у всіх сферах суспільно­го життя України, які в підсумку мають забез­печити потужний еко­номічний розвиток кра­їни і перетворити її на комфортне місце для життя усіх громадян.

П ро це говорять про­європейські громад­ські платформи у Зверненні до полі­тичних партій напе­редодні виборів у Верховну Раду України. «Відкритість до співпра­ці з громадянським суспільством України, залучення його експер­тів до розробки та експертизи за­конодавства у сфері європейської інтеграції має стати одним з принципів нової влади, – наголо­шується в цьому документі. Діа­лог з громадянським суспіль­ством та іншими зацікавленими сторонами має бути невід’ємною частиною прийняття управлін­ських рішень. Наявні механізми діалогу влади з громадськістю по­требують перегляду з метою виро­блення нових ефективних підхо­дів і принципів формування в Україні європейської моделі сус­пільного та соціального діалогу. Українська сторона Платформи громадянського суспільства Україна – ЄС та Українська націо­нальна платформа Форуму грома­дянського суспільства Східного партнерства готові до подальшо­го діалогу та надання експертних рекомендацій політичним парті­ям, зацікавленим у просуванні єв­роінтеграційних реформ».

«Для нас, Української сторони Платформи громадянського сус­пільства Україна – ЄС та Федерації профспілок України, яку ми разом з головою Профспілки працівни­ків будівництва і промисловості будівельних матеріалів України Василем Андреєвим представляє­мо в УС ПГС, європейський вибір – це не просто слова, це позиція, – наголосив, коментуючи Звернен­ня, Голова ФПУ Григорій Осовий. – Федерація профспілок України ще на своєму VII з’їзді визначила пріоритетом європейський вибір. Тому цілком природно, що кому­нікуючи в рамках цієї платформи, а також у співпраці з Європей­ською конфедерацією профспілок, Пан’європейською регіональною радою, де ми є членами, ми під­тримуємо цінності і норми, які є в Євросоюзі, тому що вони характе­ризують і сталий розвиток, і до­бробут людей. Тому для нас дуже важливо, щоб норми Європейської соціальної хартії, директиви ЄС, що стосуються гідної праці, соці­ального забезпечення, яке є ви­щим, ніж в Україні, були орієнти­ром та індикатором в оцінках ро­боти уряду, бізнесу і працівників. Федерація профспілок України, її членські організації використову­ють в плані розвитку європейсько­го вектора не тільки свою участь у Платформі громадянського сус­пільства Україна – ЄС, а й такі впливові міжнародні організації, як Міжнародна організація праці, Європейська конфедерація проф­спілок, Пан’європейська регіо­нальна рада та ін. У цьому напря­мі ми й надалі будемо розвивати та поглиблювати нашу плідну співпрацю на благо людей праці».

ОЛЕКСІЙ ПЕТРУНЯ

Григорій Осовий, Голова Федерації профспілок України:

«Для нас, Української сторони Платформи гро­мадянського суспільства Україна – ЄС та Федера­ції профспілок України, яку ми разом з головою Профспілки працівників будівництва і промисло­вості будівельних матері­алів України Василем Ан­дреєвим представляємо в УС ПГС, європейський вибір – це не просто сло­ва, це позиція. ФПУ ще на своєму VII з’їзді визна­чила пріоритетом євро­пейський вибір».

 


УС ПГС: підбито підсумки обговорено плани на майбутнє

Голова СПО об’єднань профспілок, Голова Федерації профспілок України Григорій Осовий взяв участь у засіданні Української сторони Платформи гро­мадянського суспільства Україна – ЄС, що відбулось 7 червня.

В ідповідно до Регламенту, відбулась зміна голови УС ПГС, яким став представник профспілкової сторони В’ячеслав Рой.

Учасники засідання затвердили план діяльності до кінця 2019 року, визначили попередні дати проведення асамблеї, засідань ПГС, тематичні доповіді до наступного засідання ПГС, дати проведення Стратегічної сесії УС ПГС (4–5 лип­ня), а також внесли зміни до Регламенту УС ПГС.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

21.06.2019ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

02.09.2022 23:06

02.09.2022 22:24

02.09.2022 22:12

07.08.2022 21:30

06.08.2022 11:16

06.08.2022 11:12

25.06.2022 00:49

25.06.2022 00:48

25.06.2022 00:47

25.06.2022 00:02

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання