« на головну 01.10.2023
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1226)
07
Вересень
 
Інтерв’ю
 
ГОЛОВА ФЕДЕРАЦІЇ ПРОФСПІЛОК РІВНЕНЩИНИ МИКОЛА ШЕРШУН: «ЛЮДСЬКИЙ ФАКТОР – ВИЗНАЧАЛЬНА СКЛАДОВА ПОВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ»

ГОЛОВА ФЕДЕРАЦІЇ ПРОФСПІЛОК РІВНЕНЩИНИ МИКОЛА ШЕРШУН: «ЛЮДСЬКИЙ ФАКТОР – ВИЗНАЧАЛЬНА СКЛАДОВА ПОВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Офіційно

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДІЇ ФЕДЕРАЦІЇ ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК УКРАЇНИ ДО ЧЛЕНІВ ПРОФСПІЛОК З НАГОДИ ДНЯ МІЖНАРОДНОЇ СОЛІДАРНОСТІ ТРУДЯЩИХ – 1 ТРАВНЯ

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДІЇ ФЕДЕРАЦІЇ ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК УКРАЇНИ ДО ЧЛЕНІВ ПРОФСПІЛОК З НАГОДИ ДНЯ МІЖНАРОДНОЇ СОЛІДАРНОСТІ ТРУДЯЩИХ – 1 ТРАВНЯ

Шановні спілчани!

Шановні ветерани пра­ці і профспілкового руху!

День міжнародної солі­дарності трудящих відзна­чається у світі уже понад 120 років. Першотравень є днем солідарності трудя­щих у боротьбі за свої пра­ва, гідну працю та взаємну підтримку в прагненні жити в мирному, демокра­тичному суспільстві.

Федерація профспілок України – наймасовіша гро­мадська організація, яка представляє і захищає на національному рівні трудо­ві, соціально-економічні права працівників усіх сфер економіки, дотриман­ня владою та роботодавця­ми конституційних прав і свобод громадян. Вона ак­тивно й послідовно висту­пає за розбудову України на засадах солідарності, рівно­сті, соціальної справедли­вості та демократії, за стій­ке економічне зростання, повну зайнятість, якісні ро­бочі місця, справедливу оплату праці, розширення робітничої демократії, від­новлення повноцінного со­ціального діалогу на всіх рівнях.

Федерація профспілок України підтримує курс на впровадження в нашій кра­їні європейських стандар­тів життя, кардинальне під­вищення розмірів основних державних соціальних стандартів та гарантій за­для скорочення соціальної нерівності, збереження і розвитку нашої незалежної суверенної держави.

Тільки спільними зусил­лями можна забезпечити дотримання конституцій­них прав громадян України на гідну працю, житло, до­стойну заробітну плату. Працююча людина не пови­нна бути бідною.

Закликаємо вас, дорогі спілчани, усіх, кому не бай­дужа власна доля, майбутнє наших дітей і онуків, хто вболіває за цілісність та не­залежність України, незва­жаючи на різні політичні та релігійні переконання, взя­ти активну участь у проф­спілкових заходах, присвя­чених Дню міжнародної со­лідарності трудящих, під гаслом: «Профспілки – за гідне життя та дотримання прав трудящих!».

Певні, що ваша наполе­гливість і принциповість в обстоюванні соціальних стандартів життя буде за­порукою нових вагомих звершень і надалі сприяти­ме зміцненню авторитету профспілкового руху в Україні.

Нехай щедре тепло вес­няних травневих днів наповнить вас натхненням і оптимізмом, подарує ба­дьорий, радісний настрій і додасть сил для нових звер­шень у ствердженні ідеалів добра і справедливості.

Здоров’я та щастя вам і вашим родинам, миру та злагоди, впевненості у власних силах, принципо­вості у відстоюванні трудо­вих, соціально-економіч­них прав та інтересів на благо людини праці та України!

Вітаємо вас зі святом весни, праці, солідарності і єднання!

Закликаємо вас, дорогі спілчани, усіх, кому не байдужа власна доля, майбутнє наших ді­тей і онуків, хто вболіває за цілісність та не­залежність України, незважаючи на різні по­літичні та релігійні переконання, взяти ак­тивну участь у профспілкових заходах, при­свячених Дню міжнародної солідарності трудящих, під гаслом: «Профспілки – за гід­не життя та дотримання прав трудящих!».

 

ЗАЯВА МІЖНАРОДНОЇ КОНФЕДЕРАЦІЇ ПРОФСПІЛОК ДО 1 ТРАВНЯ

Сьогодні ми святкуємо досягнення, до яких ішли покоління профспілкових активістів – чоловіків і жі­нок. Це мир, демократія, права людини і гідна праця для мільйонів людей. Ми маємо пам’ятати про виклики, що стоять перед трудящими світу. Лише об’єднавши наші зусилля і згуртувавшись, ми змо­жемо продовжувати боротьбу за демократичні права і свободи, рівність і соціальну справедливість...

Цьогоріч на Першотравень бага­то хто вийде під гаслами за сво­боду, проти конфліктів і раб­ства, хтось вимагатиме спра­ведливості для біженців, хтось відсто­юватиме гідну оплату праці й ефектив­ні колективні переговори, протистояти­ме корпоративній жадібності, багато хто зажадає справедливого вирішення проблеми зміни клімату. Разом усі ці фундаментальні принципи рівності й соціальної справедливості надихають профспілкових активістів у їхній що­денній роботі.

Уся світова профспілкова громада – чо­ловіки й жінки з усього світу продовжу­ватимуть боротися з корпоративною жадібністю, через яку посилюється тиск на права трудящих, експлуатація трудового люду, зростає корумповане ухилення від сплати податків і нама­гання зруйнувати систему громадсько­го обслуговування. Там, де уряди боять­ся потужних корпорацій, ми встанемо на захист демократії і покладемо край жадібності цих фірм. Ми будемо боро­тися за майбутнє, в якому процвітати­ме більшість, у якому планета, на якій ми живемо, буде надійно захищена, і де загальний добробут – понад усе.

З повним текстом Звернення можна ознайомитися на офі­ційному сайті ФПУ fpsu.org.ua.

29.04.2016ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

25.09.2023 20:30

29.08.2023 21:07

18.08.2023 22:02

18.08.2023 22:01

21.07.2023 20:38

10.07.2023 23:08

10.07.2023 23:07

27.06.2023 21:16

27.06.2023 21:16

27.06.2023 20:54

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання