« на головну 30.09.2022
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1171)
18
Серпень
 
Інтерв’ю
 
ДОСВІД КОЗАКІВ-ХАРАКТЕРНИКІВ – СУЧАСНИМ УКРАЇНСЬКИМ ВОЇНАМ

ДОСВІД КОЗАКІВ-ХАРАКТЕРНИКІВ – СУЧАСНИМ УКРАЇНСЬКИМ ВОЇНАМ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Офіційно

ТРУДОВА КОНСТИТУЦІЯ МАЄ ПРИЙМАТИСЬ ЯК КОНСТИТУЦІЯ

ТРУДОВА КОНСТИТУЦІЯ МАЄ ПРИЙМАТИСЬ ЯК КОНСТИТУЦІЯ

9 листопада на засіданні Спільного представницького органу репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні було обговорено пи­тання «Про проект Трудового кодексу України (реєстр. № 1658)» у зв’язку з його прийняттям Верховною Радою України в першому читанні за основу. Учасники засідан­ня висловили низку принципових пропозицій із зазначе­ного питання і прийняли відповідну заяву.

ЗАЯВА

Спільного представницького органу репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок у зв’язку з прийняттям Верховною Радою України у першому читанні за основу проекту Трудового кодексу України (реєстр. № 1658)

Професійні спілки України зверта­ються до парламентських фракцій і по­зафракційних народних депутатів Укра­їни, до комітетів Верховної Ради України із закликом виявити свою відповідаль­ність перед мільйонами працівників під­приємств, установ, організацій різних галузей економіки, які своєю повсякден­ною працею забезпечують життєдіяль­ність країни. Український працівник за­слуговує на високий європейський рі­вень життя та надійний захист своїх тру­дових та соціальноекономічних прав. Їх збереження і розвиток у новій Трудовій Конституції залежить саме від вас.

Особисто звертаємось до народних депутатів України – членів Комітету соціальної політики, зайнятості і пен­сійного забезпечення із закликом по­ставитись до роботи над проектом Тру­дового кодексу України настільки від­повідально, як того вимагає робота над Трудовою Конституцією.

Вимагаємо:

1. Невідкладно надіслати проект Трудового кодексу України (реєстр. №  1658) Міжнародному бюро праці для проведення експертизи та отримання експертних висновків на предмет від­повідності нормам конвенцій МОП та іншим актам міжнародного права.

Запросити експертів Міжнародного бюро праці для обговорення зроблених ними висновків з народними депутата­ми України і соціальними партнерами.

Наполягаємо: проект Трудового ко­дексу може розглядатися в другому чи­танні лише після отримання позитив­них висновків щодо нього від експертів Міжнародного бюро праці та після вра­хування всіх їхніх зауважень.

2. Опублікувати законопроект у газе­ті «Голос України» для широкого озна­йомлення громадян з його текстом.

3. Створити робочу групу для підго­товки проекту до другого читання за участю уповноважених представників СПО об’єднань профспілок, СПО об’єднань роботодавців, Уряду, із залу­ченням науковців у сфері трудового права, фахівцівпрактиків.

Час роботи зазначеної групи має бути визначено рішенням парламентського Комітету, але він не може бути меншим за три місяці. Робота цієї групи має бути максимально відкритою і широко висвіт­люватись у засобах масової інформації. Після завершення роботи над кожною книгою повинен оприлюднюватись прес-реліз з узгодженими позиціями групи або із застереженнями сторін.

4. Передбачити в прикінцевих поло­женнях проекту Трудового кодексу Укра­їни норму щодо відтермінування в часі введення його в дію щонайменше на 6 місяців для проведення відповідної роз’яснювальної роботи стосовно застосу­вання його норм серед роботодавців, профспілкових організацій, зміни на­вчальних програм на юридичних факуль­тетах вузів, інформування всіх громадян.

Шановні народні обранці!

Люди довірили вам свою долю і вони вправі очікувати від вас рішень, які зро­блять привабливою і престижною ле­гальну працю, захистять працюючу лю­дину від бідності, мінімізують безробіт­тя, створять надійні перспективи для успішного трудового життя молоді.

Застерігаємо: у разі неприйняття принципових профспілкових пропози­цій до проекту Трудового кодексу Укра­їни, усунення профспілкової сторони соціального діалогу від роботи над Тру­довою Конституцією, профспілки дома­гатимуться дострокового розпуску Вер­ховної Ради України.

Голова СПО об’єднань профспілок,

Голова Федерації професійних спілок

України Г. В. Осовий

Голова Конфедерації вільних

профспілок України М. Я. Волинець

Голова Об’єднання всеукраїнських

профспілок і профоб’єднань

«Єдність» А. С. Онищук

Голова Федерації професійних спілок

транспортників України В. М. Ткачов

Голова Об’єднання всеукраїнських

автономних профспілок А. І. Широков


БЛОГ

ГОЛОВА ФПУ ГРИГОРІЙ ОСОВИЙ:

«МИ МАЄМО КОНСОЛІДОВАНО ПРЕДСТАВЛЯТИ І ЗАХИЩАТИ ПОЗИЦІЮ ПРОФСПІЛОК У ПЛАТФОРМІ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА»

«Нині в цій Платформі представлено як організа­ції громадянського суспільства, так і по п’ять пред­ставників національних репрезентативних профспілко­вих об’єднань та організацій роботодавців. Така перехідна форма представ­ництва діяла до листопада, а зараз потрібно провести вибори на наступний 2,5-річний період. Європейські партнери вже переформували свою сторо­ну. Відповідну роботу належить провести і громадським організаціям на­шої країни. Як було домовлено під час засідань української сторони Плат­форми, профспілки самостійно проведуть обрання трьох своїх представни­ків до нового складу, а четверту кандидатуру будуть висувати громадські організації на загальних виборах, що відбудуться наприкінці листопада або на початку грудня ц. р. Роботодавці будуть діяти за аналогічною схемою, обираючи до Платформи трьох своїх представників.

Потрібно, щоб три особи представляли сторону профспілок як єдина сила. Ми всі рівні у своїх повноваженнях представництва інтересів членів своїх ор­ганізацій, маємо однакове право голосу, тож потрібно консолідовано пред­ставляти й захищати позицію профспілок... Уже на самих виборах перевага може бути надана кандидату, який має значний досвід у сфері профспілкової діяльності, є відомим експертом, фахівцем з тих чи інших питань, або автори­тетним профспілковим діячем. З іншого боку, якщо кандидат не є профспіл­ковим діячем, але одночасно представляє профоб’єднання, де є група екс­пертів-фахівців, які можуть допомагати в цій роботі, це також украй важливо. Тому що буде потрібна щоденна робота з аналізу процесу реалізації Угоди, розробки нових законопроектів, що готуються в Україні, та їх відповідності директивам ЄС, розробки альтернативних підходів, відповідних програм, стратегій, концепцій. Одна людина, зрозуміло, не зможе виконувати такі масштабні завдання, що постають перед українською частиною Платформи, а ми вважаємо, що вже перший досвід функціонування Національної плат­форми довів: кожен її представник повинен вести якийсь напрямок діяльнос­ті або особисто, або з допомогою фахівців».

Детальніше – на сайті ФПУ www.fpsu.org.ua.

 

14.11.2015ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

02.09.2022 23:06

02.09.2022 22:24

02.09.2022 22:12

07.08.2022 21:30

06.08.2022 11:16

06.08.2022 11:12

25.06.2022 00:49

25.06.2022 00:48

25.06.2022 00:47

25.06.2022 00:02

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання