« на головну 30.09.2022
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1171)
18
Серпень
 
Інтерв’ю
 
ДОСВІД КОЗАКІВ-ХАРАКТЕРНИКІВ – СУЧАСНИМ УКРАЇНСЬКИМ ВОЇНАМ

ДОСВІД КОЗАКІВ-ХАРАКТЕРНИКІВ – СУЧАСНИМ УКРАЇНСЬКИМ ВОЇНАМ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Офіційно

РАТИФІКОВАНА КОНВЕНЦІЯ МОП № 117 ПРО ОСНОВНІ ЦІЛІ ТА НОРМИ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

РАТИФІКОВАНА КОНВЕНЦІЯ МОП № 117 ПРО ОСНОВНІ ЦІЛІ ТА НОРМИ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

16 вересня Верховна Рада прийняла Закон України «Про ратифіка­цію Конвенції Міжна­родної організації праці про основні цілі та нор­ми соціальної політики № 117».

Підвищення рівня життя, згідно з Конвенцією, розгля­дається як основна мета при плануванні економічного розвитку, повідомляє Департамент захисту соціально-економічних прав.

Статтею 10 Конвенції заохочу­ється встановлення мінімальної заробітної плати в колективних до­говорах. Враховуючи те, що укра­їнським законодавством передба­чено закріплення державної соці­альної гарантії – мінімальної заро­бітної плати на законодавчому рів­ні, зазначена норма Конвенції має стати додатковою гарантією для українського працівника щодо встановлення більш високого міні­мального рівня заробітної плати. «При встановленні прожиткового мінімуму беруться до уваги такі основні сімейні потреби працюю­чих, як продукти харчування та їх калорійність, забезпечення жит­лом, одяг, медичне обслуговуван­ня та освіта», – йдеться у статті 5 Конвенції.

Ратифікація Конвенції МОП № 117 сприятиме підвищенню соці­альних стандартів в Україні, вдо­сконаленню соціально-трудових відносин, приведенню їх у відповід­ність до міжнародних вимог, а та­кож зростанню міжнародного авто­ритету України та подальшому роз­витку взаємодії з міжнародними інституціями.

  • ІЗ ПЕРШИХ ВУСТ

ПАВЛО РОЗЕНКО,

міністр соціальної політики України:

«Конвенція, зокре­ма, передбачає вжиття заходів на міжнародному, ре­гіональному або національному рівні для сприяння прогресу в таких сферах, як охорона здоров’я, жит­лове будівництво, забезпечення продовольством, освіта, піклування про добробут дітей, становище жі­нок, умови праці, поліпшення умов життя в сільських районах, захист прав трудових мігрантів і соціальне забезпечення».

 

НЕ БУДЬ БАЙДУЖИМ – ПІДПИШИ ПЕТИЦІЇ

Сьогодні під загрозою опинив­ся наш санаторій «Лермон­товський» в м. Одеса, скандал навколо якого набуває все більших обертів.

Трудовий колектив санаторію, який професійно та цілеспрямова­но робить свою справу, завтра може опинитися на вулиці через беззаконні дії влади. Ці люди ви­нні в одному: вони працюють у са­наторії, розташованому на ласому шматку землі – в першій полосі від моря. Колектив самотужки бореть­ся, люди виходять на мітинги, да­ють інтерв’ю. Колектив «Лермон­товського» зареєстрував електро­нну петицію до Президента Украї­ни. Просимо вас приділити декіль­ка хвилин та зробити свій внесок у боротьбу за справедливість – про­голосувати «за» підтримку петиції за посиланням petition.president. gov.ua/petition/4504 «Зупинити рейдерське захоплення санаторію «Лермонтовський». Для нас – це кілька хвилин, для тисяч людей – відновлення здоров’я, а для праців­ників «Лермонтовського» – сенс життя!

Позбавлення застрахованих осіб вкрай необхідних соці­альних послуг викликало ма­сові звернення профспілкових орга­нізацій, трудових колективів, чле­нів профспілок з вимогами віднови­ти порушені страхові права.

Звернення профспілок до народ­них депутатів, депутатських фрак­цій у Верховній Раді України дали певний позитивний результат. На­родними депутатами України пода­но низку законопроектів, якими пе­редбачається внесення змін до за­конодавства, проте їх прийняття затримується.

За ініціативою ФПУ СПО об’єднань профспілок прийняв рішення про звернення до Президента Укра­їни з електронною петицією щодо внесення ним відповідного законо­проекту для відновлення санатор­но-курортного лікування працівни­ків та оздоровлення дітей. Вона за­реєстрована на сайті Президента України: petition.president.gov.ua/ petition/10961 «Відновити оплату санаторно-курортних путівок для працюючих за рахунок коштів со­ціального страхування». Для при­йняття петиції до розгляду необхід­но 25 тисяч підписів.

03.10.2015ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

02.09.2022 23:06

02.09.2022 22:24

02.09.2022 22:12

07.08.2022 21:30

06.08.2022 11:16

06.08.2022 11:12

25.06.2022 00:49

25.06.2022 00:48

25.06.2022 00:47

25.06.2022 00:02

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання