« на головну 30.09.2022
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1171)
18
Серпень
 
Інтерв’ю
 
ДОСВІД КОЗАКІВ-ХАРАКТЕРНИКІВ – СУЧАСНИМ УКРАЇНСЬКИМ ВОЇНАМ

ДОСВІД КОЗАКІВ-ХАРАКТЕРНИКІВ – СУЧАСНИМ УКРАЇНСЬКИМ ВОЇНАМ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Офіційно

Скандал!

Скандал!

Останнім часом активі­зувались «державні рей­дери», які вкотре своїми протиправними діями намагаються захопити власність профспілок в Одесі.

Черговим об’єктом атаки на профспілкову власність стало ДП «Клінічний сана­торій «Лермонтовський», який на законних підста­вах належить ПрАТ «Укрпрофоз­доровниця» Федерації профспілок України.

Другого вересня група із 20 осіб здійснила спробу силовим шляхом захопити профспілковий санато­рій, проникла на територію і протя­гом трьох годин в агресивній, гру­бій формі перешкоджала процесу лікування, реабілітації та оздоров­лення пацієнтів. Зупинити ці не­правомірні дії вдалося лише після втручання представників ЗМІ і те­риторіальної самооборони Одеси.

Це вже не перша спроба Мініс­терства юстиції України захопити санаторій для подальшого викорис­тання профспілкового майна для оздоровлення своїх державних чи­новників, а згодом і приватизува­ти його, замість щорічного лікуван­ня та оздоровлення тут 5 тисяч про­стих трудівників – лікарів, учите­лів, шахтарів, представників інших трудових колективів, інвалідів, бі­женців та учасників АТО.

У 2012 році в санаторії почало ді­яти два відділення, було розшире­но штат до 250 спеціалістів, онов­лено 30% медичного обладнан­ня – усе для людей, які приїздять сюди поліпшувати своє здоров’я. Водночас Міністерство юстиції України створило свою паралель­ну структуру з однаковою назвою, через яку намагається у неправо­вий спосіб відібрати профспілкову власність і 10 гектарів реліктового парку. І це при тому, що Господар­ський суд Одеської області 21 ве­ресня ц.р. відхилив позов Мін’юсту до ДП «Клінічний санаторій «Лер­монтовський» і ПрАТ «Укрпрофоз­доровниця» про визнання за їхньою структурою права на профспілкову власність.

Федерація профспілок України, правління ПрАТ «Укрпрофоздоров­ниця» рішуче засуджують неправо­ві дії Міністерства юстиції Украї­ни, яке має не відбирати у власника його майно, а навпаки – відповідно до чинного законодавства захища­ти від протиправних посягань.

Адміністрація ДП «Клінічний са­наторій «Лермонтовський» зверну­лася стосовно протиправних дій Мі­ністерства юстиції України, спрямо­ваних на заволодіння майном ліку­вального комплексу, до Служби без­пеки та Генеральної прокуратури.

ФПУ, її членські організації за­кликають Президента України як гаранта Конституції зупинити «державних рейдерів» і захисти­ти конституційне право громадян України – шахтарів, учителів, лі­карів та інших представників тру­дових колективів, інвалідів, біжен­ців, учасників АТО на лікування та оздоровлення в санаторії «Лермон­товський».

ПРЕС-ЦЕНТР ФЕДЕРАЦІЇ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ

 

«ОЦІНКА ВСЬОМУ, ЩО ВІДБУВАЄТЬСЯ НАВКОЛО МАЙНА «ЛЕРМОНТОВСЬКОГО», ТІЛЬКИ ОДНА – ЦЕ СВАВІЛЛЯ»

В ексклюзивному інтерв’ю для профспілкових ЗМІ на запитан­ня нашого кореспондента від­повів директор ДП «Клінічний санаторій «Лермонтовський» ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» Дмитро Антіпов.

– Чим викликана повторна спроба захоплення проф­спілкової власності – санато­рію «Лермонтовський» в Одесі?

– Рано-вранці у День міста, 2 вересня, без попереджен­ня понад 20 осіб у цивільно­му одязі увірвалися на тери­торію санаторію, вивели з корпусів відпочивальників та лікарів для проведення не­законної інвентаризації са­наторію з подальшим заво­лодінням його майном. Піс­ля того, як на місце події прибули представники ЗМІ та сили одеської самооборо­ни, незважаючи на всю на­хабність загарбників, їх пиха кудись поділася і вони рети­рувалися. Йдучи, у грубій формі вони сказали, що ще повернуться і що вони зроблять з нами.

– 4 вересня у Києві відбуло­ся засідання правління ПрАТ«Укрпрофоздоровниця», на якому розглядалося і ваше питання. Скажіть, які дава­лися оцінки під час обгово­рення стосовно того, що ста­лося, і що у правовому полі ви маєте намір зробити, аби подібні напади не повтори­лися і справедливість пере­могла?

– Оцінка всьому, що відбува­ється навколо майна «Лер­монтовського» тільки одна – це свавілля. На жаль, усе ро­биться у кращих традиціях минулої влади. І навіть тоді, напевно, не було настільки відкритих і цинічних дій з боку органів влади. Зцим погоджуються і більшість одеситів, які 3 вересня ви­йшли підтримати нас до бу­дівлі Господарського суду в Одесі на акцію протесту про­ти передачі «Лермонтов­ського» у власність Мін’юсту. Зцим збігається і позиція профспілок. Звичайно, ми будемо боротися, ми будемо апелювати до рішення суду, яке змушує санаторій «Лер­монтовський» примусово звільнити нібито незаконно займані ним приміщення. У мене відразу виникає питан­ня: а що, санаторій «Лермон­товський» протягом уже 100 років незаконно перебував у своїх приміщеннях і лікував там людей? Міністерство юс­тиції тепер через суди скасує результати цього лікування? Хочу заявити, що справж­ньою метою Міністерства юстиції є захоплення 10 га елітного парку в Одесі на Лонжерон у першій лінії від моря. Вартість цієї землі – колосальна.

– Адміністрація санаторію звертатиметься зі скаргами у відповідні інстанції?

Уже підготовлено звернен­ня до прокуратури, в СБУ, на ім’я губернатора Одеської області Михайла Саакашвілі, на ім’я мера міста Трухано­ва, також ми маємо намір звернутися до Апеляційного та у вищі суди. Якщо це не допоможе, ми підемо до Єв­ропейського суду. Залишити безкарним таке свавілля не можна. Якщо так станеться, буде знищений один із неба­гатьох санаторіїв в Одесі, що залишився.

 

ДЕ МЕЖА ЖАДІБНОСТІ УРЯДУ?

Поділивши між собою заводи і надра Украї­ни, чиновники взялися за санаторії.

Виявляється, тотальне зубожіння населення на тлі економічної кри­зи – лише одна з гра­ней політики нинішнього Уря­ду. Міністри та міністерства готують для народу чергові подарунки. І поки ми запива­ємо корвалолом новини про зростання тарифів і падіння курсу гривні, чиновники про­довжують обдирати людей до нитки.

Нині команда прем’єра ак­тивно «занепокоїлася» питан­ням здоров’я своїх співгрома­дян. Зокрема, чиновники по­чали ділити між собою вітчиз­няні оздоровниці, які щороку приймають на лікування мільйони українців.

Першим це на собі відчув одеський санаторій «Лермон­товський» – одна з найстарі­ших лікувальних установ міс­та. Заклад почав діяти 101 рік тому і входить у десятку кращих санаторіїв Федерації профспілок України. За всю іс­торію свого існування оздо­ровниця пережила громадян­ську та дві світові війни, голо­домор і розруху 90-х, а от беззаконня і жадібність вітчизняних чиновників вона може й не пережити.

Усе це через те, що санаторій розташований на одному з найгарніших пляжів Одеси і має власний парк, тож слуги народу вже втрачають тер­пець, аби швидше його забу­дувати.

Такий ласий шматок став по­перек горла вітчизняному Міністерству юстиції, яке че­рез Господарський суд Одеської області намагається відібрати землю у найстарі­шої оздоровниці міста, а 7 млн членів профспілки по­збавити можливості щорічно відновлювати тут своє здоров’я.

 

Чи є межа жадібності чиновників, ми за­питали у заступника Голови Федерації профспілок України Володимира Саєнка.

– Чому санаторій «Лермон­товський» так зацікавив Мін’юст?

– Насамперед через землю. Санаторій розташований на 10 гектарах у самому центрі Одеси. На території оздоров­ниці розкинувся єдиний в центральній частині міста ста­рий тінистий парк, а корпуси стоять на першій смузі від моря. Навряд чи така перлина може залишити когось байду­жим. Проте в усі часи за будь-якої влади чиновники стриму­вали свою жадібність. Адже санаторій із року в рік оздо­ровлює тисячі людей. Навіть сьогодні, поки тривають судо­ві розгляди, наша оздоровни­ця продовжує працювати й допомагати людям.

– Зякими проблемами їдуть сюди люди?

– Зтими, що нашій державі вирішити несила. Наприклад, захворювання опорно-рухового апарату найефективніше в Україні лікують саме наші фа­хівці. Понад 100 років усі нові методи, розробки та новації вітчизняної медицини в цій сфері народжувалися саме в стінах цього санаторію.

А скільки жінок завдяки на­шим фахівцям успішно про­йшли курс лікування пору­шення перебігу вагітності! Жо­ден репродуктивний центр у нашій країні не може похва­литися такою кількістю при­кладів успішного лікування.

– Ваш санаторій також актив­но приймає на реабілітацію бійців, які повернулися із зони АТО...

– Ми намагаємося допомогти всім, кому тільки можна. І хлопці, що жертвують своїм здоров’ям та життям заради нашого мирного неба, не ви­няток. На сьогодні у «Лермон­товському» вже пройшли лі­кування понад 100 бійців АТО, а до кінця року планується оздоровити ще 600. Нас у цьо­му питанні дуже підтримують одесити. Спільними зусилля­ми адміністрації та волонтерів проводяться благодійні фести­валі, а отримані гроші спря­мовуються на реабілітацію бійців.

– Ми вважаємо, що подібні дії Міністерства юстиції не тільки позбавлять українців кваліфікованої медичної до­помоги, а й залишать без ро­боти десятки людей. Скільки їх опиниться на вулиці?

Це близько 250 висококвалі­фікованих медичних праців­ників, лікарів вищої категорії та заслужених лікарів України. І це лише по окремо взятому санаторію. В цілому по всій Україні 40 оздоровниць і баз відпочинку за рішенням судів перейшли у власність Фонду державного майна. Події, які сьогодні відбуваються в «Лер­монтовському», майже три роки тому сталися на базі від­починку «Форель» на Закар­патті. Сьогодні там розбира­ють останні цеглини, які від нього залишилися.

 

 

13.09.2015ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

02.09.2022 23:06

02.09.2022 22:24

02.09.2022 22:12

07.08.2022 21:30

06.08.2022 11:16

06.08.2022 11:12

25.06.2022 00:49

25.06.2022 00:48

25.06.2022 00:47

25.06.2022 00:02

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання