« на головну 06.12.2019
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1030)
21
Листопад
 
Інтерв’ю
 
Шість переваг платіжної картки «Профспілковий квиток»

Шість переваг платіжної картки «Профспілковий квиток»


РУБРИКИ


Передплата

Статті На трибуну VI з’їзду ФПУ

Про реформи очима первинок

Про реформи очима первинок

Голови первинних профспілкових ор­ганізацій міста Києва розповіли ко­респонденту «ПВ» про основні про­блеми, з якими стикається профс­пілковий рух сьогодні, та про те, як рішення з’їзду ФПУ можуть допо­могти у вирішенні цих питань.

– Профспілка повинна стати дійсно профспіл­кою, а не напівблагодій­ною організацією, напів­соціальним партнером, напівполітиком, що на­магається впливати і на Верховну Раду при при­йнятті якихось законів, і вирішувати поточні соці­альні проблеми.

Я б порушив питання про створення корпоратив­ної системи оздоровлен­ня та відпочинку спілчан і членів їхніх сімей, мере­жі кредитних спілок, створивши асоціацію профспілкових кредит­них спілок. На цій базі слід заснувати коопера­тивний банк, у якому бу­дуть зберігатися кошти профорганізацій, а дохо­ди спрямовувати на суто профспілкові потреби. Ще одне важливе питан­ня – правовий захист спілчан. У нас, на жаль, відсутні сталі методичні посібники, своєрідні ал­горитми захисту прав працівників, особливо під час масових звіль­нень, у ході так званої пенсійної, адміністратив­ної реформ.

Окрім того, профспілкам потрібна фахова проф­спілкова адвокатура.

Тоді і з’явиться справжня мотивація профспілково­го членства.


Петро Васюк,

голова Київської міської організації профспілки атестованих працівників ОВС України

 

 – Кожне прийняте рішен­ня щодо захисту трудо­вих, економічних, демо­кратичних прав людини, яка добровільно сплачує внески на виконання ста­тутної діяльності проф­спілок, повинне базува­тись на принципах соці­альної справедливості.

Підготовка та внесення пропозицій до законо­давчих актів мають су­проводжуватися їх прин­циповим і послідовним обстоюванням, слід до­магатися, щоб влада ра­хувалась із позицією профспілок.

І якщо соціальне парт­нерство – то на принци­пах взаємоповаги.

Зберегти єдність проф­спілок, досягти виро­блення єдиних рішень, спрямованих на значне покращення життя пра­цюючої людини та пенсі­онерів.


Надія Нефьодова,

голова Київської міської профспілки працівників зв’язку
Спілкувалася Тетяна РУБАН, «ПВ»

 

 

17.02.2011ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

15.11.2019 21:42

15.11.2019 21:41

15.11.2019 21:38

31.10.2019 20:26

31.10.2019 20:25

31.10.2019 20:24

31.10.2019 18:40

18.10.2019 15:09

18.10.2019 15:08

18.10.2019 15:07

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання