« на головну 27.09.2020
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1071)
17
Вересень
 
Інтерв’ю
 
Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців

Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців


РУБРИКИ


Передплата

Статті Людина і праця

ПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ ПІДБИЛО ПІДСУМКИ РОБОТИ

ПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ ПІДБИЛО ПІДСУМКИ РОБОТИ

24 лютого відбулося засідання прав­ління Пенсійного фонду України, на якому розглядалися питання діяль­ності фонду у 2016 році, легалізації зайнятості та заробітної плати й т. ін. Про хід засідання та прийняті рішен­ня розповіли члени правління Пен­сійного фонду – представники проф­спілкової сторони.

Володимир МАКСИМЧУК керівник Управління соціаль­ного страхуванняі пенсійного забезпечення апарату ФПУ:

«На засіданні правління було підбито підсумки роботи у 2016 році щодо виконання бюджету Пенсійного фонду, роботи органів фонду щодо виявлення ознак вико­ристання праці неоформлених пра­цівників та порушень законодав­ства про працю, а також розвитку інформаційних систем у 2017 році відповідно до завдань, визначених Стратегією модернізації та розви­тку Пенсійного фонду України на період до 2020 року.

Зокрема, промовці зазначали, що у 2016 році призначено пенсії понад 397,5 тис. громадян, 464,1 тис. пра­цюючих пенсіонерів проведені перерахунки пенсій з урахуванням страхового стажу, набу­того після призначення або попереднього пере­рахунку пенсії, здійсню­валися інші перерахун­ки пенсій.

Станом на 1 січня 2017 року на об­ліку в Пенсійному фонді України пе­ребували 11938,8 тис. пенсіонерів.

Середній розмір пенсії по Україні на 1 січня 2017 року становив 1828,33 грн проти 1699,51 грн на 1 січня 2016 року, тобто зріс на 128,82 грн, або 7,6%.

Через банківські установи станом на 1 січня 2017 року пенсії отримували 6,9 млн осіб, або 58% від загальної чи­сельності пенсіонерів, решта пенсіо­нерів – через поштові підприємства.

Фактичні загальні видатки Пен­сійного фонду у 2016 році склали 253,5 млрд грн, із яких: 142,6 млрд грн, або 56,3%, – кошти Державного бюджету України, з яких: 57,7 млрд грн – планові трансферти з держав­ного бюджету (надбавки і підвищен­ня до пенсій ветеранам війни, чорно­бильцям, інвалідам тощо, сплата страхових внесків за окремі катего­рії застрахованих осіб); 81 млрд грн – кошти на покриття дефіциту бю­джету Пенсійного фонду.

У минулому році зросла загальна сума заборгованості до Пенсійного фонду на 1,6 млрд грн і склала 18,9 млрд грн, у тому числі заборгова­ність із сплати ЄСВ – 7,6 млрд грн, відшкодування пільгових пенсій – 9,7 млрд грн.

Верифікація пенсійних виплат, проведена у 2016 році Міністерством фінансів України та Державною аудиторською службою України, підтвердила відсутність масових і системних порушень при здійсненні пенсійних виплат. Тобто звинува­чення, що іноді лунали у ЗМІ щодо одержання кількох пенсій однією особою, завищення розмірів пенсій не мають під собою підстав.

Для зручності пенсіонерів Пенсій­ним фондом запрова­джено обслуговуван­ня громадян з питань призначення пенсій незалежно від місця їхнього проживання (реєстрації), а також з метою наближення місць обслуговуван­ня до одержувачів послуг органами фонду ініційовано облаштування робочих місць з ви­значеним переліком послуг, які мо­жуть надаватись в об’єднаних тери­торіальних громадах.

Модернізовано реєстр застрахова­них осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, а також модернізовано та розширено функ­ціональні можливості веб-порталу електронних послуг Пенсійного фон­ду. Відтепер пенсіонери та застрахо­вані особи з використанням електро­нного цифрового підпису можуть дистанційно через веб-портал пере­глянути інформацію про сплату вне­сків до Пенсійного фонду, свою елек­тронну пенсійну справу, звернутися до органів фонду із заявою про пере­рахунок пенсії, переглянути свої звернення та стан їхньої обробки.

На засіданні обговорювалися та­кож питання модернізації діючого центру обробки даних Пенсійного фонду України та створення резерв­ного центру, відповідної інфра­структури для їх функціонування, оновлення парку комп’ютерної тех­ніки територіальних управлінь Пен­сійного фонду України тощо».

Сергій УКРАЇНЕЦЬ, заступник голови Профспілки працівни­ків нафтової і газової промис­ловості України:

«Легалізацію зарплат ро­ботодавці провалили. Зниження ЄСВ з 38 до 22% передбачало одно­часне активне виведення з тіні заро­бітних плат у «конвертах», які сяга­ли не менше 200 млрд грн на рік. Втративши від зниження ЄСВ у 2016 році понад 96 млрд грн, Пенсійний фонд отримав від легалізації лише 0,16 млрд, тобто менше третини од­ного відсотка.

Це означає, що економія від ЄСВ була спрямована навіть не на підви­щення заробітних плат легально за­йнятим працівникам, а виведена в прибуток на задоволення особистих потреб власників бізнесу.

Мною було запропоновано прав­лінню звернутися до міністра соці­альної політики провести разом з Мінфіном аналіз причин такого про­валу, внести заходи із стимулювання легалізації зарплат на затвердження Кабінету Міністрів України. Прав­лінням пропозиція підтримана».

 

ЦР ФСТ «СПАРТАК» НАГОРОДИЛА ПЕРЕМОЖЦЯ

Центральна рада ФСТ «Спартак» (голова Єв­ген Баженков) підбила під­сумки VI Всеукраїнського конкурсу серед спортив­них журналістів «Спартак» спортивний – 2016».

У номінації «За відда­ність спартаківському фізкультурно-спортив­ному руху» перемож­цем конкурсу визнано завіду­вача відділу організаційно-гу­манітарної роботи Закарпат­ської облпрофради, члена президії обласної організації ФСТ «Спартак» Сергія Баранчикова – автора багатьох пу­блікацій на спортивну тематику у всеукраїнських й облас­них засобах масової інформації.

Цю нагороду на обласних спортивних змаганнях закарпат­ських медиків з гірськолижного спорту в Мукачівському районі вручив Сергію Баранчикову голова Закарпатської обласної організації ФСТ «Спартак» Микола Щадей.

Вл. інф. Закарпатської облпрофради

 

 

18.03.2017ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

22.09.2020 01:03

22.09.2020 01:02

22.09.2020 00:56

22.09.2020 00:45

14.09.2020 19:00

14.09.2020 18:57

14.09.2020 18:56

30.08.2020 14:34

30.08.2020 14:34

30.08.2020 14:33

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання