« на головну 27.09.2020
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1071)
17
Вересень
 
Інтерв’ю
 
Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців

Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців


РУБРИКИ


Передплата

Статті Людина і праця

У ФПУ ПІДГОТУВАЛИ ПЛАН ДІЙ ІЗ ЗАХИСТУ ПРАВ МЕДИКІВ ЧЕРКАЩИНИ НА СВОЄЧАСНУ І ПОВНУ ОПЛАТУ ПРАЦІ

У ФПУ ПІДГОТУВАЛИ ПЛАН ДІЙ ІЗ ЗАХИСТУ ПРАВ МЕДИКІВ ЧЕРКАЩИНИ НА СВОЄЧАСНУ І ПОВНУ ОПЛАТУ ПРАЦІ

28 лютого за ініціативи Центру захисту трудових і профспілко­вих прав ФПУ відбулось засідан­ня спеціально створеної робочої групи, до складу якої увійшли заступник Голови ФПУ Володи­мир Саєнко, народний депутат України Сергій Рудик, керівник Центру Людмила Литвиненко, голова профкому підприємства «Орізон» м. Сміли Сергій Пого­нін, голова первинної профорга­нізації СМСЧ-14 Василь Довбня, представники трудового колек­тиву СМСЧ-14, голова Федерації незалежних профспілок України Сергій Павленко та експерт Всеукраїнської профспілки праців­ників права Олександр Кухарук.


Як повідомляє прес-центр ФПУ, під час засідання було розглянуто пи­тання про правовий механізм пога­шення значної заборгованості із за­робітної плати 167 працівникам Спеціалізо­ваної медико-санітарної частини № 14 м. Смі­ли Черкаської області та надання необхідної допомоги.

Зазначимо, що Спеціалізована медико-са­нітарна частина № 14 МОЗ України не була включена до мережі фінансування на 2017 рік, наразі не виплачується заробітна плата, зрос­тають борги за комунальні послуги. Відділ охорони здоров’я виконавчого комітету Смі­лянської міської ради відмовляє в наданні листків непрацездатності, чим блокується ро­бота закладу. Станом на 15 лютого 2017 року на підприємстві виникла незареєстрована за­гальна кредиторська заборгованість у сумі 1993460,94 грн.

Учасники засідання обговорили існуючі правові підстави для вирішення трудового кон­флікту, визначили порядок дій і коло процедур­них питань, пов’язаних з ними, відповідні пра­вові інструменти, які будуть задіяні для пога­шення заборгованості перед працівниками за­кладу і недопущення подальших порушень трудового законодавства. А також підкреслили важливу роль профспілкового активу в процесі відстоювання трудовим колективом своїх прав.

 

ПРОБЛЕМИ ОБОРОННО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ ПОТРЕБУЮТЬ ОПЕРАТИВНОГО ВИРІШЕННЯ

Проблемні питання космічної, суднобудівної та авіаційної галузей України обговорили учасники круглого столу, що відбувся 28 лютого у Федерації профспілок України.


Як повідомляє прес-центр ФПУ, зустріч пройшла за ініціативи Центру захисту трудових і профспілкових прав ФПУ. До обговорення долучи­лись народні депутати України Ві­ктор Кривенко і Сергій Рудик, голо­ва Профспілки працівників суднобу­дування України Микола Бутенко, голова Профспілки авіабудівників України Ярема Жугаєвич, голова Профспілки працівників оборонної промисловості України Олександр Черниш, заступник голови Проф­спілки працівників радіоелектроні­ки та машинобудування України Олександр Вопілов і голова Проф­спілки Збройних сил України Дми­тро Мірошніченко, а також керівник Центру Людмила Литвиненко.

Модератором круглого столу ви­ступив заступник Голови ФПУ Воло­димир Саєнко.

У ході дискусії активно обгово­рювалися питання бюджетного фі­нансування підприємств оборонно- промислового комплексу, зокрема адресного і прозорого розподілу ко­штів оборонного замовлення з ме­тою підтримки промислових під­приємств стратегічного значення і збереження їх висококваліфікова­них трудових колективів. Учасники круглого столу змушені були кон­статувати, що із 130 підприємств «Укроборонпрому» лише 56 є при­бутковими, однак навіть вони сьо­годні змушені відправляти співро­бітників у відпустки за власний ра­хунок через недостатність фінансу­вання держзамовлень. Загалом по­тужності оборонно-промислового комплексу України потенційно до­зволяють випускати щонайменше вдвічі більшу кількість продукції, наголошувалося під час виступів.

Присутні підкреслили особливу роль Уряду як роботодавця щодо забезпечення роботою і фінансу­вання оборонних підприємств, а та­кож необхідність запровадження загальнонаціональних програм для збереження робочих місць у га­лузях реального сектору економі­ки, які формують оборонний потен­ціал країни.

За результатами круглого столу сформульовано конкретні пропози­ції органам державної влади щодо вирішення проблемних питань обо­ронно-промислового комплексу, ви­значено подальші шляхи співпраці профспілкових лідерів з народними депутатами України задля більш ефективного відстоювання прав тру­дових колективів.

 

 

03.03.2017ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

22.09.2020 01:03

22.09.2020 01:02

22.09.2020 00:56

22.09.2020 00:45

14.09.2020 19:00

14.09.2020 18:57

14.09.2020 18:56

30.08.2020 14:34

30.08.2020 14:34

30.08.2020 14:33

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання