« на головну 27.09.2020
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1071)
17
Вересень
 
Інтерв’ю
 
Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців

Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців


РУБРИКИ


Передплата

Статті Людина і праця

ПІДВИЩУВАТИ СОЦІАЛЬНУ ЗАХИЩЕНІСТЬ КОЛЕКТИВІВ І ПРАЦІВНИКІВ

ПІДВИЩУВАТИ СОЦІАЛЬНУ ЗАХИЩЕНІСТЬ КОЛЕКТИВІВ І ПРАЦІВНИКІВ

26 травня на базі ДП «Канівське лісо­ве господарство» відбулася нарада за участю головних економістів і голів первинних профор­ганізацій лісгоспів Черкащини.

Відкрив засідання начальник Чер­каського обласного управління лісово­го та мисливського госпо­дарства Олександр Дзю­бенко, який зазначив, що пріоритетним завданням профспілки на кожному підприємстві має бути підвищення соціальної за­хищеності колективу за­галом і окремо кожного працівника. Результати роботи лісгоспів Черка­щини підтверджують це. Так, протягом останніх двох років зарплата пра­цівників зросла більш ніж удвічі. Завдяки ефектив­ному використанню лісо­сировинних ресурсів лісо­господарські підприєм­ства виконують всі по­ставлені перед ними за­вдання. Незважаючи на кризу в країні, лісгоспи працюють прибутково, вчасно сплачують подат­ки та обов’язкові платежі. З початку року до бюдже­тів усіх рівнів сплачено 63 млн гривень.

У нараді взяв участь голова Федерації профе­сійних спілок Черкаської області Петро Шевченко. За його словами, в лісо­вій галузі області велика увага приділяється охо­роні праці, а це чи не один із найважливіших показників у забезпечен­ні соціальних гарантій працівників. Заслуговує похвали той факт, що працівники галузі вчас­но отримують зароблені гроші, тут немає заборго­ваності, а рівень зарпла­ти – високий.

Петро Шевченко вру­чив грамоти за високу професійну майстерність головам профспілкових організацій Чигиринсько­го лісгоспу Володимиру Тищенку, Лисянського лісгоспу – Олександру Кліваку, економісту Уманського лісгоспу Юрі­єві Зайцю. Крім того, На­грудний знак Федерації профспілок України «Профспілкова відзнака» отримав голова Черкась­кої обласної організації профспілки працівників лісового господарства Микола Опанасюк.

Головний спеціаліст Центрального комітету профспілки працівників лісового господарства України з питань соці­ально-економічного за­хисту Людмила Мако­гончук доповіла про стан виконання Галузевої уго­ди у 2015 році між Дер­жавним агентством лісо­вих ресурсів та Проф­спілкою працівників лі­сового господарства України. За її словами, наразі готовий проект вищезазначеної Галузе­вої угоди на 2016–2020 роки, і цей документ є одним із найкращих в Україні з-поміж інших таких угод.

Як зауважила допові­дач, якщо проаналізува­ти стан виконання Галу­зевої угоди по Черкась­кій області, то побачимо, що всі показники – гарні. Усе це завдяки зусиллям керівництва обласного управління, директорів підприємств, завдяки їх­ній співпраці з профорга­нізаціями та роботі кож­ного працівника.

«Загалом по лісовій га­лузі України ситуація складна. У зв’язку з від­сутністю бюджетного фі­нансування не мають змо­ги працювати в нормаль­ному режимі південні та східні області, працівни­ки лісогосподарства не отримують заробітну пла­ту, – зазначила Людмила Іванівна. – До нас постій­но надходять звернення з повідомленнями про кри­тичний стан у галузі. Тільки протягом остан­нього року ЦК профспіл­ки підготовлено понад 20 звернень до Президента, Уряду, Мінагрополітики. На жаль, поки нас не чу­ють. Щодо реформування галузі, то до цього необ­хідно підходити зважено й ретельно провести всі обрахунки. Це не можна зробити швидко. Ми не маємо права допустити зведення нанівець лісів­ничої праці попередніх поколінь».

Про стан виконання колективних договорів лісгоспами області та внесення змін до колдо­говорів на 2016 рік допо­віли голова Черкаської обласної організації профспілки працівників лісового господарства Микола Опанасюк і за­ступник начальника об­ласного управління Ла­риса Солтисік.

На нараді учасники обговорили низку важли­вих питань, що стосують­ся профспілкового життя та діяльності лісівників Черкащини, внесення змін до Галузевої угоди.

Вл. інф. Федерації профспілок Черкаської області

 

ГОЛОВНИЙ ПРІОРИТЕТ – ЗАХИСТ ЛЮДИНИ ПРАЦІ

Актуальні питання розвитку галузі та завдання профспі­лок щодо підвищення рівня та якості правозахисної роботи, удосконалення форм та мето­дів діяльності обговорили де­легати VII (позачергового) з’їзду Профспілки авіапраців­ників України, що відбувся 26 травня у Києві. У роботі форуму взяв участь і виступив Голова ФПУ Григорій Осовий.

Як повідомляє прес-центр ФПУ, у виступах промовців зазначалося, що основним напрямом діяльнос­ті виборних органів профспілки є за­хист індивідуальних і колективних ін­тересів спілчан на основі подальшого вдосконалення та розвитку соціального партнерства з роботодавцями, органа­ми державної влади і місцевого само­врядування через Галузеву угоду та ко­лективні договори.

У своєму виступі Голова ФПУ Григорій Осовий наголосив, що профактив має зрозуміти важливу річ – у сучасних складних соціально-економічних умо­вах профспілки повинні не тільки захи­щати права та інтереси працівників, а робити це активно, наполегливо, іноді шляхом боротьби. Найкращий шлях, зрозуміло, – це соціальний діалог. Але профспілки мають бути готові викорис­товувати будь-який інструментарій зі свого арсеналу. У тому числі страйк. Але тут необхідно діяти спільно й консо­лідовано – від первинок до Федерації профспілок України. На жаль, як заува­жив Голова ФПУ, це не завжди виходить.

З’їзд визнав роботу ЦК профспілки за період із 23 грудня 2011 року по 26 трав­ня 2016 року задовільною, учасники з’їзду затвердили важливий документ – Основні напрями діяльності Централь­ного комітету Профспілки авіапраців­ників України на 2016–2021 роки, а та­кож підтримали позицію ФПУ у питан­ні підвищення Урядом цін і тарифів.

Головою профспілки обрано Михайла Козича, його заступником – Олексія Шабанова.

Докладніше читайте на офі­ційному сайті ФПУ fpsu.org.ua.

 

«ВЕСНА – ЦЕ КРАСА, А КРАСА – ЦЕ ЖІНКА»

Спритні пальчики старанно домальовують останню пелюсточку тюльпана в букеті вже покладених на папір яскравих квіточок. Учениця 5-го «Б» класу Ту­чинської спеціальної загальноосвітньої школи-ін­тернату Юля Лобанова своєю роботою задоволена.

«Ось тільки тут варто додати трішечки кольору, як у соне­чка. І цей букетик вийде як живий, – пояснює дівчин­ка. – Тоді і тій незнайомій мені тьоті-воїну з АТО, якій надішлють мій малюнок, він обов’язково на­гадає дім, де живуть її тато з ма­мою або, може, її діти. Там теж уже квітнуть такі ж ніжні, запаш­ні квіти, як я намалювала».

Під малюнком тоненьким пен­зликом дівчинка вивела: «Бажаю Вам, дорога захиснице Вітчизни, здоров’я, завзяття і бойового духу, щоб здолати ворогів». За­мислилась на хвилинку і дописа­ла: «Зупиніть і засудіть Путіна!»

– Таких малюнків у юних худож­ників із Тучинської школи-інтер­нату, – ділиться заступник голови ФПО, голова Спілки жінок Рівнен­щини Марія Рожко, – чимало. І всі вони з найкращими дитячими ві­таннями та побажаннями адресно надіслані жінкам, які беруть участь у військових діях у зоні АТО. Разом із малюнками наші за­хисниці отримають і гостинці – медові розписні пряники, виготов­лені кухарями Тучинської школи- інтернату. Бо саме педколектив і працівники закладу, очолювані талановитим організатором Тама­рою Мичак, одними із перших в області відгукнулися на заклик наших колег зі Спілки жінок про­вести благодійну акцію для по­друг, які беруть участь у військо­вих діях у зоні АТО.

Перед тим від громадського об’єднання жінкам-воїнам були від­правлені на схід косметичні набо­ри, предмети гігієни та повсякден­ного вжитку. А до Червоноармій­ська та Дружковки надійшла по­силка завважки 560 кг з дитячими речами, взуттям, книжками та до­машніми закрутками. Її збирали й відправляли разом із волонтера­ми благодійного фонду «Руєвіт».

Вітаючи з цьогорічними травне­вими святами – Великоднем, Днем перемоги і Днем матері учасниць військових дій на сході, ми не забули про наших славних жінок-фронтовичок, учасниць партизанського руху періоду Дру­гої світової війни. До кожної з них додому з теплими привітаннями та гостинцями завітали профак­тивісти з ФПО, членських галузе­вих профоб’єднань і Спілки жі­нок Рівненщини. Старенькі були вдячні за увагу та пам’ять і бажа­ли розквіту та миру нашій Ві­тчизні та всім українцям.

Ще одна велика посилка напере­додні Всесвітнього дня вишиван­ки від ФПО та галузевих облас­них членських профорганізацій у рамках акції «Подаруй вишиван­ку дітям зі сходу» доправили у Сє­веродонецьк, місто-побратим Рів­ного. Ми впевнені, що тамтешні профспілковці урочисто вручать дарунки колег із західної України – вишивані сорочки, новенькі «Кобзарі», збірки українських на­родних казок і казок народів сві­ту – дітям цього міста.

Ця акція триває. Члени Спілки жі­нок Рівненщини, профспілковці, благодійники з «Руєвіту» підготу­вали до відправки на схід до Дня захисту дітей іще одну партію ви­шиванок та українських книжок для шкільних та публічних бібліо­тек. До речі, акція зі збору книжок «Подаруй побратиму зі сходу краї­ни українську книжку» тривала не один місяць. На сьогодні профактивістами, жіноцтвом, просто небайдужими людьми зібрано по­над тисячу українських книжок.

Розмовляла Тамара СТЕЦЮК

04.06.2016ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

22.09.2020 01:03

22.09.2020 01:02

22.09.2020 00:56

22.09.2020 00:45

14.09.2020 19:00

14.09.2020 18:57

14.09.2020 18:56

30.08.2020 14:34

30.08.2020 14:34

30.08.2020 14:33

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання