« на головну 27.01.2020
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1036)
16
Січень
 
Інтерв’ю
 
Шість переваг платіжної картки «Профспілковий квиток»

Шість переваг платіжної картки «Профспілковий квиток»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Культура

Велич співу Анатолія Кочерги

Велич співу Анатолія Кочерги

Коли чуєш Анатолія Кочергу, ро­зумієш, що саме в цю мить у тво­єму житті трапляється щось не­повторне та грандіозне. Зовсім по - іншому сприймаються ніби­то вже добре знайомі пісні й ро­манси, оперні арії. Але алмаз за своєю природою – коштовний ка­мінь, і лише огранка надає міне­ралу справжньої цінності та пере­творює його на витвір мистецтва.

Т ак і спів Анатолія Кочерги. Саме його виконання надає музичним творам унікального, незрівнян­ного звучання, в чому нещодав­но переконались відвідувачі чу­дового концерту «Симфонія романсу» в Жовтневому палаці м. Києва. Виступив ве­ликий маестро під акомпанемент Оркестру народних інструментів Міжнародного цен­тру культури і мистецтв профспілок Украї­ни під керівництвом заслуженого працівни­ка культури України Вікторії Васильєвої.

Порівняно з іншими музичними та куль­турними заходами, що проходять у столиці, квитки на концерт Анатолія Кочерги були не­дорогими. А він є постаттю світового масшта­бу, співав у міланській «Ла Скала», Штатс- опері у Відні, й іще за радянських часів мав понад 160 офіційних запрошень на участь у постановках та виступах від найкращих театрів світу. Недарма його часто порівнюють з Федором Шаляпіним та називають найкра­щим слов’янським басом ХХ, а тепер вже і ХХІ століття.

Велика зала Жовтневого палацу на 2 тис. місць була переповненою, нескінченно лунали овації, захоплені вигуки та квіти, море квітів, ніби всі вони були в цей вечір тут, у цій залі.

Дай Боже Вам, рідний Анатолію Івано­вичу, здоров’я, довголіття та усіх благ! Ви – наша гордість, наш діамант, який з кож­ним своїм виступом відкриває для нас та всього світу все нові й нові грані.

Пишаємося Вами, любимо Вас! Чекає­мо на нові зустрічі!

ОЛЕКСІЙ КОРЕЦЬКИЙ

ФОТО АВТОРА

 

Пленуми теж бувають мистецькими

Відомий педагог Василь Сухомлинський казав: «Мистецтво – це час і простір, в якому живе краса людського духу. Як гімнастика випрямляє тіло, так мисте­цтво випрямляє душу. Пізнаючи цінності мистецтва, людина пізнає людське в лю­дині, підносить себе до прекрасного, пе­реживає насолоду».

У невичерпному джерелі любо­ві до дітей творчий та­лант учителя завжди дивовижно розмаї­тий, багатовимірний і ще­дрий. Він сприяє реалізації державної політики, спря­мованої на зміцнення мо­рального, естетичного, інте­лектуального та духовного потенціалу нації, зміцнення особистості. Фахівців-осві­тян, членів профспілки з Го­рохівщини, які формують і розвивають художньо-есте­тичну культуру підростаю­чого покоління різноманіт­ними видами і жанрами мистецтва, було запрошено на черговий пленум райко­му профспілки, який нещо­давно відбувся у приміщен­ні БДЮТ м. Горохова.

Питання порядку денного було красномовним: «Розви­ток творчих здібностей педа­гогів-спілчан як запорука їх професійного росту в форму­ванні естетичного, духовного розвитку майбутнього Украї­ни». У роботі пленуму взяли участь голови профкомів усіх навчальних закладів району.

Форум розпочала голова райкому профспілки Євгенія Карп’як. До обговорення її ін­формаційного виступу долу­чилися талановиті вчителі- спілчани. Колеги були одно­стайними в тому, що на су­часному етапі розвитку на­шої держави актуальною за­лишається проблема збере­ження й примноження куль­турної спадщини україн­ського народу.

Народне мистецтво спо­конвіку є невід’ємною части­ною національної культури. Сьогодні воно наповнюється аспектами філософсько-есте­тичного звучання, новим змістом краси, духовного по­тенціалу, що відчули присут­ні на пленумі. Освітяни глиб­ше ознайомилися з творчіс­тю спілчан, які працюють у загальноосвітніх і поза­шкільних закладах.

Після почутого й побаче­ного учасники пленуму ви­знали, що педагоги-майстри народного мистецтва Горо­хівщини передають своїм ви­хованцям культурно-про­світницькі традиції, бере­жуть і примножують духо­вні цінності нації, формують творчу особистість образною мовою, природним матеріа­лом, уміють розпізнати, збаг­нути відтінки, пропорції, по­чуття, відтворити красу. А головне, вкладають му­дрість і душу у власні творін­ня і щедро обдаровують свої­ми вміннями дітей.

ГОРОХІВСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ,

ВОЛИНСЬКА ОБЛ.

11.04.2019ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

29.12.2019 00:52

29.12.2019 00:48

29.12.2019 00:44

29.12.2019 00:42

29.12.2019 00:11

29.12.2019 00:09

29.12.2019 00:08

15.11.2019 21:42

15.11.2019 21:41

15.11.2019 21:38

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання