« на головну 18.06.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1249)
18
Квітень
 
Інтерв’ю
 
СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»

СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»


РУБРИКИ


Передплата

Безпека на автошляхах – це життя

Тривожна статистика свідчить: щороку в Україні трапляється понад 150 тисяч дорожніх аварій. Кіль­кість постраждалих перевищує 35 тисяч осіб, заги­блих – 5 тисяч. За цими сухими офіційними цифрами – людські долі, трагедії, каліцтва, травмовані діти, розбиті машини. Щодня, щогодини звіти ДАІ попо­внюються новими страшними цифрами...

2 листопада 2011 року у Всеукраїнському прес-центрі при Українському національному інформаційному агентстві «Укрінформ» відбулося засідання круглого столу, на якому розглядалася ця гостра проблема. Йому передував спільний рейд столичних журналіс­тів і працівників Державної автомобільної інспекції у найбільш аварійно небезпечних місцях Києва. Мета заходу – привернути увагу громадськості до проблеми й допомогти оперативно усунути недоліки та змен­шити травматизм і смертність на автошляхах.

Від столичного управління ДАІ учасники рейду ви­рушили у Дарниць­кий район міста, де їх зустрів голова райдержадміністрації Сергій Ві­тковський. Журналісти відвідали Київську інже­нерну гімназію, що відкри­лася у липні 2011 року.

На спеціально обладна­ному майданчику співро­бітники ДАІ проводили відкритий урок: навчали дітей правил дорожнього руху. Доки школярі вчили­ся правильно переходити вулицю, Сергій Вітков­ський розповів кореспон­дентові «ПВ» про роботу із поліпшення благоустрою району, розвитку інфра­структури автомобільних доріг. Він також спинився на питанні навчання дітей дорожній грамоті та пер­спективах поширення до­свіду гімназії на інші навчальноосвітні об’єкти району.

«За наполяганням РДА, – сказав очільник райдер­жадміністрації, – у проек­тах будівництва шкіл пе­редбачено обладнання ав­томайданчиків для дітей. У майбутньому ми планує­мо відновити автомістечка практично біля кожної школи».

Ідею створення таких автомістечок і проведення автоуроків підтримує і сто­лична ДАІ. Про це розпові­ла начальник прес-служби управління ДАІ міста Киє­ва Наталія Сторожук. «Якщо такі автомістечка будуть розташовані на те­риторії шкіл, діти в ігро­вий спосіб вивчатимуть правила дорожнього руху, відтак у майбутньому ніко­ли не будуть їх порушува­ти – ні як пішоходи, ні як майбутні водії», – зауважи­ла вона.

Далі – ознайомлення з відповідними об’єктами, спорудженими на терито­рії району (основний наго­лос – на безпеці руху в міс­цях, пов’язаних із пересу­ванням дітей). Сергій Ві­тковський розповів про те, яких дій вживають у райо­ні для поліпшення органі­зації дорожнього руху, за­побігання травматизмові та смертності пішоходів і водіїв.

Так, приміром, на про­спекті Бажана 2010 року було зафіксовано чотири дорожньо-транспортних пригоди за участю дітей. Нині тут зроблено рекон­струкцію проїзної частини, а на перехресті вулиць Гри­горенка та Ахматової, де часто трапляються ДТП зі смертельними наслідками, поновлено розмітку, вста­новлено необхідні дорожні знаки.

Наталія Сторожук дода­ла, що їхня служба прово­дить моніторинг, аналіз ін­формації щодо ситуації на автодорогах для оператив­ного реагування та ліквіда­ції виявлених місць кон­центрації дорожньо-транспортних пригод. Ке­рівництво комунальних і дорожніх організацій Киє­ва отримало приписи щодо поліпшення умов дорож­нього руху на вулицях міс­та. Тож за підсумками 9 мі­сяців ц. р. знято з обліку 38 особливо небезпечних ді­лянок. Загалом на обліку ДАІ перебуває понад 200 та­ких місць.

Журналісти відвідали підприємство Укравтодору, яке має «на озброєнні» авто­матизований пункт техніч­ного спостереження за ста­ном автомагістралі Київ – Бориспіль. Головний інже­нер об’єкта Анатолій Куса­ка розповів, як за допомо­гою комп’ютерних техноло­гій в оперативному режимі забезпечується контроль за температурними та інши­ми параметрами автомагі­стралі. Крім того, надсучас­на відеотехніка дає змогу фіксувати порушення пра­вил дорожнього руху, допо­магає встановлювати вину­ватців ДТП тощо. На про­хання журналістів праців­ники пункту спостережен­ня показали моменти зафік­сованих автопригод, у ре­зультаті яких були важко травмовані або загинули люди.

Працівники ДАІ показа­ли журналістам нові до­рожні споруди, якот дво­рівневу розв’язку й бетонні відбійники нового поколін­ня біля мосту метро, а та­кож «лежачих поліцей­ських» та інші засоби вихо­вання недисциплінованих водіїв і пішоходів. Усі вжи­ті заходи дали змогу лікві­дувати аварійно небезпеч­ні ділянки.

Після завершення рейду у Всеукраїнському прес-центрі при Українському національному інформа­ційному агентстві «Укрін­форм» відбулося засідання круглого столу з питань безпеки дорожнього руху в Україні.

Учасники зібрання – за­ступник начальника управ­ління ДАІ МВС України полковник міліції Володи­мир Резніков, начальник департаменту автомобіль­них доріг Укравтодору Олександр Сухоносов, го­лова Дарницької райдержадміністрації в м. Києві Сергій Вітковський, керів­ник ВБФ «Журналістська ініціатива» Людмила Мех і голова правління страхо­вої компанії «Здорово», ко­ординатор Всеукраїнсько­го автомобільного клубу журналістів Павло Фурсе­вич відповіли на численні запитання журналістів і поділилися планами щодо розв’язання порушених проблем.


Фото автора

 

24.11.2011
 
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

10.02.2024 17:58

10.02.2024 17:48

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання