« на головну 22.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1254)
04
Липень
 
Інтерв’ю
 
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

ПРО ВІДБІР КАНДИДАТІВ НА ПОСАДУ РЕКТОРА АКАДЕМІЇ ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНИХ ВІДНОСИН І ТУРИЗМУ

Федерація професійних спілок України повідомляє, про оголошен­ня відбору претендентів на посаду ректора Академії праці, соціальних відносин і туризму (м. Київ, вул. Кільцева дорога, 3-А).

Зазначається, що у конкурсі можуть брати участь громадяни України, які володіють державною мовою відповідно до рівня, визначеного Національною комі­сією зі стандартів державної мови (вільне володіння державною мовою першого або другого ступеня), ма­ють вчене звання та науковий ступінь і стаж роботи на посадах науково-педагогічних працівників не менш як десять років.

Претенденти для участі у конкурсі подають такі до­кументи:

● заяву про участь у конкурсі на ім’я засновника, в якій зазначається про застосування або незастосу­вання до претендента обмежень, встановлених час­тиною другою статті 42 Закону України «Про вищу осві­ту»;

● особовий листок з обліку кадрів з фотографією розміром 3 х 4 сантиметри;

● автобіографію;

● копії документів про вищу освіту, науковий сту­пінь та вчене звання;

● довідку про проходження попереднього (періо­дичного) психіатричного огляду, яка видається відпо­відно до Порядку проведення обов’язкових попере­дніх та періодичних психіатричних оглядів, затвер­дженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р. за № 1465 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 39, ст. 1656);

● довідку про наявність або відсутність судимості (витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік ві­домостей про притягнення особи до кримінальної від­повідальності та наявності судимості»);

● копію паспорта, засвідчену претендентом;

● копію трудової книжки (у разі наявності) та/або інші документи, які підтверджують стаж роботи, або відомості про трудову діяльність з реєстру застрахо­ваних осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування;

● копію державного сертифікату про рівень воло­діння державною мовою, що видається Національною комісією зі стандартів державної мови;

● засвідчену копію довідки про результати пере­вірки, видану органом, в якому така перевірка прово­дилася, або письмову заяву на ім’я засновника, в якій повідомляється, що до претендента не застосовують­ся заборони, визначені частиною третьою або четвер­тою статті 1 Закону України «Про очищення влади», за формою, затвердженою постановою Кабінету Міні­стрів України від 16 жовтня 2014 р. № 563 «Деякі пи­тання реалізації Закону України «Про очищення вла­ди» (Офіційний вісник України, 2014 р., № 85, ст. 2412), та згоду на проходження перевірки та на оприлюд­нення відомостей стосовно претендента відповідно до зазначеного Закону.

Копії документів, які подаються претендентом/кою (крім копії паспорта), можуть бути засвідчені за місцем роботи претендента/ки, засновником або нотаріально.

Документи подаються до Федерації професійних спілок з поміткою «Конкурс АПСВТ».

Більш детальна інформація на Офіційному вебпор­талі ФПУ в розділі «Анонси» www.fpsu.org.ua.

ДЕПАРТАМЕНТ КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ ТА МАЙНА ФПУ

10.02.2024ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці

УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів
 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання