« на головну 12.07.2020
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1061)
02
Липень
 
Інтерв’ю
 
Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців

Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців


РУБРИКИ


Передплата

16 листопада – День працівників радіо, телебачення та зв’язку

Шановні працівники радіо, телебачення та зв’язку!

Прийміть щирі вітання з на­годи вашого професійного свята!

Від вашої щоденної кропіт­кої праці залежить, наскільки поінформованим буде наше сус­пільство. Завдяки вам ми трима­ємо руку на пульсі життя країни, що допомагає відчути всім нам причетність до процесів сучас­ності, відкрити можливості для нових контактів і спілкування.

Це свято об’єднує людей різ­них професій: журналістів, ре­дакторів, видавців, листонош, операторів, сортувальників, всіх тих, чия робота забезпечує одне з основних прав громадян – пра­во на отримання інформації.

Переконаний, що й надалі працівники радіо, телебачення та зв’язку докладатимуть усіх зусиль для забезпечення об’єктивного інформування на­ших громадян про суспільно-по­літичні, економічні та культур­ні події, застосовуючи новітні комунікаційні технології.

Бажаю вам професійних успіхів, втілення нових цікавих ідей, невтомного творчого по­шуку, надійних партнерів та ко­лег. Щастя, здоров’я вам і ва­шим родинам!

З повагою

ГРИГОРІЙ ОСОВИЙ,

ГОЛОВА ФЕДЕРАЦІЇ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ

 

Дорогі друзі!


Профспілка працівників культури України щиросердно вітає всіх працівників інформа­ційної сфери, теле- та радіокому­нікацій з професійним святом – Днем працівників радіо, телеба­чення та зв’язку.

Наше життя неможливо уяви­ти без сучасних засобів комуніка­ції: телебачення, інтернет-мере­жі, радіо та інших інформацій­них технологій. Саме вони стали невід’ємною частиною нашого сьогодення.

Безперечно, інформація в су­часному світі – це важливий стратегічний ресурс, особливо сьогодні, коли проти України проводиться масштабна інфор­маційна війна. Завдяки досто­вірній, об’єктивній та якісно по­даній інформації вибудовуєть­ся діалог між владою і громадя­нами, забезпечується прозо­рість діяльності владних інсти­туцій та формується громадян­ське суспільство, створюються комунікації між спілчанами.

І саме на працівниках радіо, те­лебачення та зв’язку лежить велика місія розбудови вітчиз­няного інформаційного просто­ру, адже головними показника­ми роботи кожного працівника медіасфери є відповідальне і неупереджене ставлення до своєї справи, чесність та про­фесіоналізм.

Тож дякую всім вам, шанов­ні колеги, за оперативність і ґрунтовність інформації, за сум­лінну та наполегливу працю.

Нехай патріотизм і моральні цінності й надалі будуть сенсом вашої професійної діяльності.

Міцного вам здоров’я та дов­гоочікуваного миру!

З повагою до кожного медійного працівника

ЛЮДМИЛА ПЕРЕЛИГІНА,

ГОЛОВА ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

 

Шановні колеги-зв’язківці!

Від імені Профспілки праців­ників зв’язку України щиро ві­таю вас із галузевим професій­ним святом – Днем працівників радіо, телебачення та зв’язку!

Сьогодні наша галузь являє собою національну інформацій­но-телекомунікаційну інфра­структуру, яка є невід’ємною складовою і важливим чинником сучасного суспільного життя, основою для розбудови інформа­ційного простору, галузь, техніч­ний розвиток якої визначає і впливає на міжнародний імідж і обороноздатність країни, є одним з критеріїв її розвитку та цивілі­зованості, а можливості новітніх технологій помножені на інте­лект людини праці розширюють сферу комунікації, забезпечують інформатизацію нашої держави.

Вона є унікальною тому, що єднає континенти, країни і на­роди, вона скорочує відстані й об’єднує серця людей.

У день професійного свята дя­кую ветеранам галузі, які своєю самовідданою працею розбудову­вали галузь, і нинішньому поко­лінню зв’язківців, які гідно про­довжують їх славні традиції. Упевнений, що професіоналізм і кращі традиції трудових колек­тивів дозволять нам і надалі при­множувати науково-технічний потенціал галузі, збільшуючи спектр і якість послуг для насе­лення та народно-господарчого сектору. Адже від нашої з вами надійної і ефективної роботи за­лежить не тільки гідне існування держави, а й якість життя кожно­го громадянина нашої країни.

Бажаю всім працівникам радіо, телебачення та зв’язку здоров’я, щастя, благополуччя, подальших успіхів у роботі, втілення в життя всіх мрій і сподівань!

З повагою

МИКОЛА СТАРОДУБ,

ГОЛОВА ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ЗВ’ЯЗКУ УКРАЇНИ

15.11.2019ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці

УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

06.07.2020 00:14

06.07.2020 00:06

28.06.2020 01:18

28.06.2020 01:17

28.06.2020 01:08

28.06.2020 01:07

15.06.2020 00:14

01.06.2020 17:50

16.05.2020 23:47

20.04.2020 01:07

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів
 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання