« на головну 26.05.2019
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1002)
16
Травень
 
Інтерв’ю
 
Леонід Ступак: «Ми просто виконували свою роботу»

Леонід Ступак: «Ми просто виконували свою роботу»


РУБРИКИ


Передплата

Відновлено діяльність Луганської обласної організації профспілки працівників культури

Нещодавно в м. Сєвєродонецьку за участю го­лови Профспілки працівників культури Украї­ни Людмили Перелигіної відбулася конферен­ція Луганської обласної організації профспілки, підсумком якої стало відновлення на постійній основі діяльності територіальної профорганізації та обрання її керівних виборних органів.

П роведення конференції є логічним продовжен­ням системних дій профспілки із збере­ження закладів культу­ри Луганщини в умовах напруженої військової ситуації на сході України. Адже у 2014 році, в зв’язку з проведен­ням у східному регіоні державної ан­титерористичної операції, президією ЦК профспілки було прийнято рішен­ня обрати тимчасовий Луганський обласний комітет з метою забезпе­чення конституційних прав праців­ників культури області й одержання ними визначених законодавством со­ціально-економічних гарантій.

Тривалі бойові дії, проведення на державному рівні широкомасш­табного реформування, особливо впровадження реформи децентралі­зації, створення об’єднаних терито­ріальних громад виокремили низку проблемних питань, що потребують негайного вирішення, та суттєво вплинули на кількість культурно- мистецьких установ і соціальний статус працівників культури Луган­щини. Тож назріла необхідність по­вноцінного відродження структури обласної організації профспілки та її виборних органів. Весь комплекс організаційних питань та підготов­чої роботи взяв на себе Центральний комітет профспілки. За підсумками конференції обрано голову Луган­ського обкому профспілки Геннадія Верескуна, який останнім часом обі­ймав посаду директора Біловодсько­го районного краєзнавчого музею.

Під час візиту до м. Сєвєродо­нецька відбулися зустрічі Людмили Перелигіної з першим заступником голови Луганської обласної держав­ної адміністрації Сергієм Філем та керівниками обласних закладів культури. Під час зустрічі з посадов­цем ОДА Людмила Перелигіна пре­зентувала діяльність всеукраїнської профспілки на сучасному етапі та ознайомила його з основними про­блемами, над вирішенням яких на­разі працюють профспілковці разом з урядовими структурами та місце­вими органами влади.

Із свого боку, Сергій Філь звернув­ся до Людмили Перелигіної з прохан­ням вирішити питання підвищення оплати праці працівникам закладів культури, що розташовані на лінії розмежування. Незважаючи на чис­ленні обстріли з непідконтрольної українській владі території, часткову відсутність газо- та електропостачан­ня, зруйнованість будівель та інші тя­готи життя, заклади культури, що розташовані у 51-му населеному пунк­ті лінії розмежування, не припиня­ють роботу і виконують свої професій­ні обов’язки з культурного обслугову­вання населення. Найбільш серйозна ситуація з оплатою праці працівників закладів, розташованих у сільській місцевості. Тож працівники культу­ри, життя яких цілодобово піддано не­безпеці, цілком заслуговують на за­хист з боку держави шляхом встанов­лення додаткових преференцій у ви­гляді надбавок. Враховуючи триваю­чий процес формування проекту Держбюджету на 2019 рік, питання підвищення оплати праці на лінії роз­межування на сьогодні є актуальним.

Підсумком зустрічі стало на­правлення Прем’єр-міністру Украї­ни Володимиру Гройсману звернен­ня профспілки з пропозицією щодо підвищення на 50% зарплати пра­цівникам культури, які мешкають у зоні розмежування.

Водночас голова Профспілки працівників культури України звер­нулася до міністра з питань тимча­сово окупованих територій та вну­трішньо переміщених осіб Вадима Черниша з проханням найближчим часом провести зустріч, на якій об­говорити проблемні питання.

29.09.2018ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці

УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

21.05.2019 21:43

21.05.2019 21:43

21.05.2019 21:40

21.05.2019 21:39

13.05.2019 22:29

13.05.2019 22:29

29.04.2019 00:47

29.04.2019 00:46

29.04.2019 00:45

29.04.2019 00:43

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.
 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання